Greenpeace Magyarország

A Greenpeace Magyarország politikailag és anyagilag független környezetvédő szervezet, része a több mint 55 országban jelen lévő Greenpeace-irodák hálózatának.

Látványos, bátor és békés eszközökkel hívjuk fel a figyelmet a környezeti problémákra, és azok megoldásaira. Egy élhető és békés jövő érdekében dolgozunk itthon és a nagyvilágban.

Függetlenségünket és szabadságunkat az biztosítja, hogy nem fogadunk el támogatást államoktól, politikai pártoktól és cégektől. Működésünk kizárólag olyan magánszemélyek adományainak köszönhető, mint te!

Munkánkat a http://greenpeace.hu/tamogass oldalon keresztül támogathatod. Adószámunk: 18178883-1-42. Köszönjük!

Friss topikok

Globális felforrósodás

2013.01.21. 10:50 Rex Weyler

Azonnal ki kell találni valamit a szénhidrogén alapú energia kiváltására

Hányszor hallottuk, hogy egy évtizedünk van, vagy három évünk, vagy hogy 2020-ig kell megoldani? A nyolcvanas években az ökológusok azt mondták, hogy 2000-ig meg kell oldani ezt a problémát. Ez a határidő immár több mint egy évtizede lejárt. Már nincs 10 vagy akár 3 évünk, egyetlen évünk sem maradt. Már jóval túlléptünk minden olyan határidőt, mialatt még megakadályozhattuk volna a Föld felmelegedését, melynek átlaghőmérséklete az ipari forradalom óta 2˚C-al emelkedett. Most már a gyermekeink jövőjét kockáztatjuk a felmelegedéssel, melynek hatására tönkremehet a mezőgazdaság, kipusztulhatnak az erdők, felgyorsulhat a fajok kihalása és víz alá kerülhetnek a part menti városok.

matraterenye2.JPG

Fent: Ligniterőmű a Mátra lábánál

Globális felforrósodás

A 19. században, amikor a svéd kémikus, Svente Arrhenius megjósolta a szén-dioxid kibocsátás hatását, felhívta a figyelmet arra, hogy a sugárzás elnyelése a Föld légköri felmelegedéséhez vezet. Az 1970-es években, amikor a tudósok az emberiség szén-dioxid kibocsátásának veszélyeire figyelmeztették az ökológusokat, már globális felforrósodásról beszéltek. Az 1980-as években terjedt el a „globális felmelegedés” kifejezés, annak ellenére, hogy tudományosan a „felforrósodás” a megfelelő szó. Majd 2003-ban az olajipar PR gépezete a „klímaváltozás” kifejezéssel állt elő, hogy ezzel győzze meg a közvéleményt arról, hogy ez egy természetes és egyáltalában nem sürgető folyamat.

Itt az ideje, hogy visszatérjünk a fizikailag pontos „globális felforrósodás” kifejezés használatához, mert ez az, amit valójában csinálunk. Hevítjük a Föld légkörét, a talajt és az óceánokat és ezzel egyidejűleg a Föld teljes ökoszisztémáját elsavasítjuk. Kerülni kell tehát a kétértelmű „klímaváltozás” kifejezés használatát és egyértelműen „globális felforrósodásról” kell beszélnünk.

A modern társadalom legnagyobb gonosztevői közt van az ipar által támogatott „ellenzők” kis csoportja, lefizetett, jelentéktelen tudósok és csaló ökológusok, akik egy mítoszt tartanak életben, miszerint a globális felforrósodás nem más, mint természetes „klímaváltozás”, egyszerűen tagadják vagy pedig egyéb okokra, és nem az emberiség által kibocsátott szén-dioxidra vezetik vissza. James L. Powell az elmúlt 20 év éghajlatváltozásról írt 13 950 tudományos cikkét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy ezen cikkek 99.83%-a elfogadja azt az egyértelmű tényt, miszerint a globális felforrósodás oka az emberi szén-dioxid kibocsátás. A tények letagadásával a szélhámosok bűnt követnek el az emberiség és a természet ellen.

Nap kontra szén

Nem olyan régen egy újabb „ellenző” azt állította, hogy a globális felforrósodást a napsugárzás erősségének változása okozza. Ez az állítás szemben áll a tényleges adatokkal. A felmelegedés és a lehűlés úgynevezett „hőhatások” eredménye, közvetlen hő, hőleadás, hőmegtartó szigetelés és így tovább.

Dr. James Hanson a NASA-tól sok más tudóshoz hasonlóan évente frissíti a dokumentált hőhatásokról szóló adatokat, melyek hatással vannak a globális hőmérsékletre. Ezen adatok legutóbbi kivonata az Ausztrál Nemzeti Egyetemen oktató Dr. Andrew Glikson tanulmányában olvasható: ”No Alternative to atmospheric CO2 draw-down: A geological perspective”(Geológiai szemszögből nincs alternatívája a légköri szén-dioxid csökkentésnek)

A hő vagy energia átvitelt általában Wattban mérik, körülbelül ¼ kilokalória/másodperc. A földfelszínen a napsugárzás mértékét watt/m2-ben mérik. Glikson leírja a konkrét hőhatásokat (a hűtő és a fűtő hatásúakat egyaránt), amelyek az utóbbi évszázadokban befolyásolták a Föld hőmérsékletét. Ezek összefoglalása a következő:

A sugárzás hőhatásának változása 1800-tól napjainkig:

1.      Fűtő hatás:

Napenergia által besugárzott felület: az iparosodás előtti napenergiához viszonyítva, az elmúlt 2 évtizedben, a Nap energialeadása nulla és +0.3 Watt/m2 között ingadozott, így valamennyi fűtő hatása volt, ami körülbelül 5%-ban (vagy még ennél is kevesebb mértékben) felelős a tapasztalt hőmérséklet emelkedésért.

Emberi eredetű üvegházhatású gázok: az emberi szén és egyéb gázokból származó hőenergia az 1800-as évi mintegy nulla szintről napjainkra körülbelül +3.1 Watt/m2-re emelkedett. Ez az érték évi szinten tovább emelkedik és ezzel körülbelül 95%-ban (vagy még ennél is nagyobb mértékben) felelős az elmúlt 200 évben a Földön végbement hőmérséklet emelkedésért.

2.      Hűtő hatás:

A vulkánoknak időszakos hűtő hatása van azáltal, hogy aeroszolt, hamurészecskét és kén-dioxidot bocsátanak ki, amik megszűrik és elnyelik a napsugárzást. Ez a hűtő hatás azonban, melyet legutóbb az El Chicon 1982-es és a Pinatubo 1991-es kitörése idején észlelhettünk lokalizált, időszakos és rövid ideig tartó. Általánosságban véve a vulkánok hűtő hatása elenyésző.

Emberi eredetű aeroszolok a trópusi erdők, valamint szén és olaj égetéséből származnak és napjainkra meghaladják a vulkáni eredetű aeroszol hatásait. Ez a hatás elérte a -1.6 Watt/m2, amely eddig enyhítette az emberi eredetű üvegházhatású gázok hatását.

A nettó hőhatás meghatározása egyszerű összeadás és kivonás kérdése, amire a vulkánok, a napenergia sugárzásának ingadozása és az emberiség földművelési tevékenysége szinte semmilyen hatással nincsenek. Az emberi eredetű üvegházhatású gázok és az emberi eredetű aeroszolok hatásának van egyedül súlyos következménye a hőmérsékletre, melynek kiszámítása még egy kisiskolásnak sem okozna gondot:

      +3.1 Watt/m2 üvegházhatású gázok által termelt hő

      -1.6 Watt/m2 emberi eredetű aeroszolokból származó lehűlés

      +1.5 Watt/m2 nettó hőtermelés

Mennyi is ez a hőmennyiség? Vegyünk például egy átlagos 1500 Watt teljesítményű szobai hősugárzót. A Föld felszíne 510 millió km2. Ezt szorozzuk be 1.5-el és megkapjuk hogy a nettó hőenergia körülbelül 765 millió Watt. Ez olyan mintha 500 milliárd elektromos hősugárzót helyeznénk el a Föld felszínén, földön, vízen egyaránt, 30 méterre egymástól és az év 365 napján napi 24 órában működtetnénk.

Ez a nettó globális energia az ipari tevékenységből és a szén-dioxid légköri felhalmozódásából ered. A napenergia sugárzásának ingadozása jelentéktelen ezen gázoknak a felmelegedésre való hatásához képest.

Nincs itt semmi félreértés, semmi ellentmondás, semmi rejtett adat. Ez nem bonyolult tudomány. Svente Arrhenius nagyjából ezeket az eredményeket jósolta meg több mint egy évszázaddal ezelőtt. James Lovelock hasonló eredményeket becsült a 60-as években. A tények ellenzői úgy puffognak, mint a 16. századi egyházi emberek, akik nem akarták elfogadni, hogy a Föld kering a Nap körül.

Visszacsatolási mechanizmus:

Sajnos ez egy sokkal összetettebb folyamat. A felmelegedés olyan folyamatokat indít be, ami még több hőt termel. 1800 óta a légkör szén-dioxid koncentrációja az akkori 280 milliomod térfogatrészről (ppm) körülbelül 400ppm-re nőtt, ám ez a magasabb hőmérséklet a permafroszt (az örökké fagyott altalaj) olvadását eredményezi, ami felengedéskor metánt(CH4) bocsát ki. A metán pedig egy erősebb üvegházhatású gáz, így a klímakutatóknak a „szén-dioxid egyenérték”(CO2e) úgy kell számolniuk, hogy a metán hatását is figyelembe veszik.

A tudósoknak számításba kell venniük az összes olyan mechanizmust, mely a felmelegedés hatására fokozódik, de az alábbiakat mindenképp:

1.A permafroszt felengedésének hatására kibocsátott metán

2.Albedó csökkenése, a Föld tükröződésének változása a jégfelület olvadásának hatására

3. Az aszályból és erdőirtásból eredő növényzetpusztulás

4. A felmelegedésből eredő tüzek, valamint

5. Melegedő vizek, melyek kevesebb szén-dioxidot kötnek meg.

 

A pontosabb CO2-e (szén-dioxid egyenérték) képletet használva, 1800 óta a légkör CO2-e koncentrációja 280ppm-ről 470ppm-re emelkedett, ami 68%-al növelte a légkör hőmegtartó képességét. A gázképződés azonban nem lineáris, sokkal inkább exponenciális, ami azt jelenti, hogy a gázok nem csupán felhalmozódnak, hanem a felhalmozódás mértéke is növekszik. Ezzel nem csupán a vesztünkbe rohanunk, de még fel is gyorsítjuk ezt a folyamatot, mint ahogy az az elmúlt 1000 év üvegházhatású gázkibocsátási adataiból is látható:

            1000-1750:     279-275ppm (-4ppm)                         ~0.0ppm/év

            1750-1850:     275-285.5ppm (+10.5ppm)                +0.1ppm/év

            1850-1950:     285.5-313ppm (+27.5ppm)                +0.3ppm/év

            1950-2012:     313-470ppm (CO2-e, +157ppm)        +2,5ppm/év

Ebből látható, hogy a legtöbb változás 1950-től napjainkig következett be, de miután ezeknek a folyamatoknak a visszacsatolási mechanizmusa nem kontrollálható, az üvegházhatás növekedése a fosszilis üzemanyagok használatának csökkentése ellenére is tovább folytatódna. A Massachusettsi Műszaki Egyetem 2012-es előrejelzése alapján, gyors, világszintű változások nélkül az üvegházhatású gázok felhalmozódásának aránya 2100-ra megtriplázódik és eléri a +8ppm/éves szintet.

Ezek az adatok arra késztették a tudósokat, hogy újra megvizsgálják az erre az évszázadra várható hőmérséklet emelkedés mértékét. Az eddigi óvatos becslések általában lineárisak, de miután a gázképződés exponenciális folyamat, csakúgy mint a megfigyelhető átlaghőmérséklet növekedés és a metángáz kibocsátással járó jégolvadás, így a hőmérséklet változás előrejelzését a legutóbbi tanulmányokban felfelé módosították.

Visszafordíthatatlan globális hevülés

A MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) Integrált globális rendszer modell (Integrated Global Systems Model  (A.P. Sokolov, P.H. Stone, et. Al., American Meteorological Society’s Journal of Climate, 2009)) című, a jövő hőmérséklet emelkedésével foglalkozó átfogó tanulmányában megduplázta a 2003-as előrejelzéseket.

A Massachusettsi Műszaki Egyetem csoportja a modell 400 variációját futtatta le, megváltoztatva néhány olyan paramétert, mint az eltérő fizikai feltételek, emberi tevékenység hatásai, gazdaságpolitikai hatások és ehhez hasonlóak. Az előrejelzések közepesen megbízhatóan állítják, hogy CO2 koncentráció 2100-ra eléri az 550ppm-t, valamint 5.2 ˚C-os felmelegedést jósol, mely a 2003-as 2.4˚C-os becsléshez képest 90%-os valószínűséggel 3.5-7.4 ˚C közötti hőmérséklet emelkedést jelent.

Jelenleg a felmelegedésre irányuló jóslatok alsó határa 2100-ra, +2.4˚C. Ám nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ilyen alacsony is marad, ha nem teszünk azonnali és drasztikus lépéseket az olaj- és gázfogyasztás kiváltására.

Tehát az ENSZ arra irányuló terve, hogy a Föld felmelegedésének mértékét 2100-ra mindössze +2 ˚C-ra mérsékelje, máris kudarcba fulladt. Egy évszázadnyi tudomány és két évtizednyi ’klímakonferencia’ vallott kudarcot, csakúgy mint a világ kormányai és vállalatai. A +2˚C hőmérsékleti küszöb átlépésével a hőmérséklet emelkedés visszacsatolási mechanizmusának az elszabadulását kockáztatjuk. És ugyanezt a hatást érjük el azáltal, hogy egyre valószínűbb a Föld +5.2˚C-os átlagos felmelegedése.

A globális felmelegedés az elmúlt 65 millió év legnagyobb fajkipusztulásához vezet. A Föld korábban is keresztülment már hasonló kaliberű változáson, ám az emberiség még nem. A földtörténeti jelenkor elmúlt 12 ezer évében az emberiség egy viszonylag stabil környezetben alakította ki a mezőgazdasági termelést, a városi életet és az ipari technológiát. Ám az elmúlt 200 évben ezt a stabil környezetet kibillentettük az egyensúlyából azzal, hogy mérgező anyagokkal árasztottuk el a földeket, a vizeket, a levegőt, valamint elsavasítottuk az óceánokat és kipusztítottunk több millió fajt. Gyerekeink egy bizonytalan és aggasztó jövő elé néznek.

Mint ökológus az 1970-es években úgy véltem, hogy az emberiség reagálni fog az ökológiai szükségletekre, ahogy tette azt a társadalmi szükségletek esetében. Hogy kialakul majd egy ökológiailag tudatos társadalom, ahogy annak idején a demokrácia, a polgári jogok vagy a női egyenjogúság. Talán a természetünkből fakadó optimizmus és jó szándék elhitette velünk, hogy a dolgok változni fognak, az adatok azonban ennek az ellenkezőjét mutatják. Most úgy tűnik, hogy ez az optimizmus hiábavaló volt. Az ökológiai mozgalomnak egyetlen esélye maradt, ám sokkal nagyobb a kockázat, és ahhoz, hogy eredményt érjünk el, szigorúbban kell eljárnunk.

 http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/global-heating-revisited/blog/43566/

fordította: Saci


346 komment

Címkék: klíma felmelegedés klímaváltozás szén piszkos energia antizöldek

A bejegyzés trackback címe:

https://greenpeace.blog.hu/api/trackback/id/tr745019746

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 21:24:49

ez a cikk egy faszsággal indul. egyrészt a föld átlaghőmérséklete sosem volt állandó. másrészt az ipari forradalom kezdetekor volt ugye a kis jégkorszak. harmadrészt nem kell kitalálni semmit a szénhidrogén alapú energiagazdaság leváltására, mert mindez már megtörtént.

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 21:28:15

na tovább is elolvastam, felesleges volt. viszont, az a kérdés felmerül, hogy ha a greenpeace ennyire ellene van a CO2 kibocsátásnak (ami önmagában egyébként egy helyes dolog), akkor

a) miért zavarja az atomenergia,
b) miért nem megy kínába tiltakozni? merthogy ma már messze kína a legnagyobb szennyező.

2013.01.21. 21:47:56

@hami:

"a) miért zavarja az atomenergia"

mert a zatom veszélyes!!!!11!eleven!
és sugároz, pont mint a mikró és kijön belőle a sugár..

"b) miért nem megy kínába tiltakozni? merthogy ma már messze kína a legnagyobb szennyező."

mert egyszerűbb a mátrai erőműről egy képet beszúrni, amin látszik a vízpára (merthogy az nem széndioxid, monoxid, akármi; hanem jó eséllyel egy kondenzkémény és a pára..)

bónusz válasz: a greenpeaces srácok, csajok általában hipszterek, akik almával mászkálnak, azt meg kínában gyártják. már hogy tiltakoznának az iFiszfasz ellen. :D

emellett vannak igazságok a cikkben, de nem így kellene elkezdeni..

GERI87 2013.01.21. 21:49:41

Elmúlhatna már ez a globál felmelegedési baromság amivel etetik a népet az unatkozó megélhetési zöld hippik, meg azt támogató lobbi.

Mennyivel jobb volt amikor az ember még küldetéstudatának érezte felfedezni, megismerni a bolygót, használni javait és saját felemelkedésére hasznosítani erőforrásait, a nyikhajok meg kaptak egy tockost és kussoltak. Ma csak a rinya megy, meg várjuk a halált, amit mintegy sorsként már el is könyveltünk. Röhej.

Elmúlt a hippi korszak, nincsenek felszabadítandó ülőhelyek a feketéknek, a hülye picsák emancipálódtak, így lőn a greenpeace...

@hami:

A CO kibocsátással nem jár felmelegedés, a környezetszennyezés ellen persze fel kell lépni.
Ha annyira zavarja őket a dolog, a leghasznosabb az lenne ha nem engednék ki a levegőt a szájukon.

(amúgy, kár hogy a töri blog kifulladt..)

biobender 2013.01.21. 21:51:33

Szarban vannak a fiuk, mert tobb mint 16 eve nincs melehedes , mikozben ez alatt az ido alatt bocsatottak ki a teljes CO2 mennyiseg 30 szazalekat. Itt mar a tudomany nem segit, csak a buta propaganda - ezt lathatjuk itt.

biobender 2013.01.21. 21:53:03

@hami: a co2 nem szennyezo snyag BTW! nelkule elpusztulnak a novemyek.

2013.01.21. 21:55:36

@Crystah Mastah:

"mert a zatom veszélyes!!!!11!eleven!
és sugároz, pont mint a mikró és kijön belőle a sugár.."

Veszélyes és sugároz is.
Szerinted ennek a veszélyes és sugároz "halmaznak" van metszete? ;)

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 21:58:05

@biobender: abban a CO2 kibocsátás csökkentésért küzdőknek igazuk van, hogy a föld mélyén megkötött CO2 felszabadítása nem feltétlenül hasznos. Márpedig ugye ez történik. A CO2 üvegházgáz, ha növekszik az aránya a légkörben, akkor elvileg növekszik az üvegházhatás. Legalábbis ezt mondják az okosok. Az más kérdés, hogy létezik / létezhet itt sok visszacsatoló mechanizmus is.

@GERI87: valóban kár, ha nem lesz időhiány, lehet hogy újraindul majd valamikor.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.01.21. 22:03:08

bocsesz, de a jégtakaró olvadása nem veszélyes kicsit sem? csak kérdezem, nem vagyok zöldbékés, sőt, kimondottan szívesen látnám valamennyit egy kínai autógyárban, vagy a egy multi ügyfélszolgálatán életük végéig

DreamerX 2013.01.21. 22:06:37

Aki eddig ide kommentelt az mind tájékozatlan hülye bunkó, aki szégyellheti magát.
"a co2 nem szennyezo snyag BTW! nelkule elpusztulnak a novemyek"
A víz sem káros, hiszen inni kell! Akkor pl. lakjál benne reggeltől estig, de fel ne gyere a felszínre levegőért!

Nincs felmelegedés?
Évek óta ez az első rendes havazás az országban, de ez is csak négy napig tartott. Annak idején, amikor én gyerek voltam, természetes volt, hogy télen hóembert építettünk, és szánkózni mentünk. Most? A 11 éves lányomnak talán ha három olyan tele volt, amikor ezt meg tudta tenni, és akkor is csak pár napig. Már a sajkát életemben látom a változásokat!

Leonard Zelig 2013.01.21. 22:08:08

A vulkánoknak időszakos hűtő hatása van
A lófaszt mama:
A vulkánoknak időszakos hűtő hatásUK van

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 22:08:42

@balage_81 reloaded: Elvileg az antarktiszi olvadása lehet veszélyes, mert megemelheti a tengerszintet. Viszont attól azért nagyon messze vagyunk, hogy az Antarktisz leolvadjon. A befagyott tenger kiolvadása nem veszélyes Arkhimédész törvénye miatt - már ha a vízszintemelkedést nézed. A megváltozott albedo nyilván okozna helyben felmelegedést, de az sztem nem akkora nagy probléma, néhány helyi cuki állatot (mint pl. jegesmedve) valszeg zavarna.

2013.01.21. 22:08:46

@DreamerX:

"Aki eddig ide kommentelt az mind tájékozatlan hülye bunkó, aki szégyellheti magát."

Ez azért érdekes egy belépő, nem gondolod?

GERI87 2013.01.21. 22:12:24

@hami:

@balage_81 reloaded:

Szegény vikingek nagyon jól elvoltak a melegebb éghajlattal, meg hogy nem fagyott be északon a seggük.

"Amint azt a grönlandi jégtakaró oxigén izotópos vizsgálatai is bizonyították, az Észak-Atlantikum viking meghódítása azért volt lehetséges, mivel a felmelegedés következtében az északi szélesség 65. fok mentén húzódó normann hajózási útvonal tartósan jégmentessé vált és ritkábbak voltak az erős viharok.
A vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy a felmelegedés Grönlandon a VII. századtól kisebb-nagyobb megszakításokkal a XII. századig tartott.
A Római birodalom bukását követően az európai civilizáció súlypontja a kontinens északnyugati részére helyeződött át. A Földközi-tenger medencéje hosszabb időre elveszett a nyugati kereszténység számára, ugyanakkor új tengerparti területek (a Balti-tenger, az Északi-tenger és az Ír-tenger) integrálódtak az európai gazdaság vérkeringésébe részben a kedvezővé vált klímának köszönhetően. Így olyan vidékek váltak a középkori Európa civilizációs övezeteivé, mint Németalföld vagy a Balti-tenger déli partvidéke, ahol nem voltak római előzmények.
A mezőgazdaság messze Észak felé terjeszkedett: Izlandon a normannok a XI. században meghonosították a gabonatermesztést.
A Skandináv-félsziget nyugati partvidékén ekkor régészeti leletek tanulsága szerint az árpa termesztésének éghajlati határa az É.sz. 70. foka környékén húzódott.A kontinens belső és északi területein a növekvő népesség eltartása érdekében az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó új mezőgazdasági módszereket alakítottak ki.
Ugyanakkor a Földközi- és a Kaszpi-tenger vidékén a mainál sokkal csapadékosabb volt a klíma. A Kaszpi-tenger vize 8 méterrel állt magasabban a mai szintjénél. Szicília és Puglia ma kicsiny fiumara típusú folyói közül nem egy vált hajózhatóvá a „ középkori optimum" idején."

BéLóg 2013.01.21. 22:13:26

Helló!
A CO2-nek és a globális felmelegedésnek SEMMI KÖZE egymáshoz.
A sztratoszférában avn egy elég vastag réteg, amely kizárólag CO2-ből áll. Ha ez "visszaverné" a hőt, igen jelntős részét el is kéne nyelnie és föl kéne melegednie. Ehhez épest az itt mért hőmérsékletek nem hogy nem nőttek, de még csökkentek is.
A világot a pánikkeltésre szakosodott zöld terroristák próbálják megfélemlíteni.
A vízgőz és a metán 200x (KÉTSZÁZSZOR) nagyobb üvegházhatású anyag, ezekről soha egy szót sem szólnak, miközben milliárd tehén fingja tele az atmoszférát a patagón pampákon.
Csupán 2000 évvel ezelőtt Rómában (itt a szomszédban!) az emberek egész évben fépucéran jártak és azt sem tudták mi az a hideg.
6 Celsius fokkal (!!!!) (Nem 2-vel, amire itt a végitéletet modják) volt magasabb a Föld átlaghőmérséklete ekkor.
Grönland jelentése Zöld Föld, nem tudom kik és mikor haltak ki mikor még zöldnek látták a most kilométeres jéggel borított tájat.
Nagybritannia némely területén, ahol most 3 méteres hó van télen, régebben óriási területeken SZŐLŐT termesztettek, meg kell nézni (internetm, google) a Wineyard meg Winehill meg vincellér meg borospince meg szőlőhegy és hordót jelentő földrajzi elnevezéseket.

Ha ma bárki kiejelnti, hogy a CO2-nek nincs köze a felmelegedéshez (hanem mondjuk Napnak vagy éppen az éppen véget érő kis jégkorszaknak), azt megsemmisítik a rettegőipar aktivistái.
Források: Internetes anyagok a globális felmelegedésről mint összeesküvésről. De érdemes még Michael Crichton "Félelemben" című regényének UTÓSZAVAIT alaposan átolvasni -- azután meg GONDOLKODNI.

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 22:14:10

@DreamerX: Az első mondatodat saját magaddal kapcsolatban kellene megszívlelned. Két ok miatt is:

a) az ún. "éghajlat" nem pár év tapasztalatai alapján van meghatározva, hanem sokkal hosszabb idő alatti rendszeres mérések alapján. Következésképpen a maximum pár évtizedes saját tapasztalataid nem mérvadóak.

b) a Kárpát medence éghajlatát alapvetően három igen különböző akciócentrum határozza meg, és az, hogy mikor melyik hatása erősebb, évről évre változik. Vagyis, itt nálunk az teljesen normális, hogy mindig más az időjárás.
Érdemes visszaemlékezni: a 90-es években a legtöbb nyár aszályos volt, riogatott is a média, hogy elsivatagosodik az Alföld. Aztán 99-től jó hosszú ideig a legtöbb nyár hűvös, és csapadékos is volt...
Az ún. "globális felmelegedés"-ből nem következik lokális felmelegedés. Elvileg akár lehűlés is következhet belőle, pl. ha a globális felmelegedés hatására az észak atlanti áramlat legyengül.

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 22:16:09

@GERI87: Akartam én is írni arról, hogy már a történelmi időkben is volt ennél sokkal melegebb az átlaghőmérséklet.

nevem van 2013.01.21. 22:17:24

Nem szorulnak rá, de hadd' védjem meg a kommentelők zömét: ez tényleg egy nevetséges, megélhetési-sötétzöld koncepció. A tények meg sokfélék, sok múlik azon, melyiket tekintjük relevánsnak.
Mindenesetre, a globális felmelegedés nem bizonyított, és különösen az nem, hogy az emberi tevékenységnek lenne érdemi hatása az időjárásra.
Ha meg a sok feltevés igaz lenne, abból nehéz lenne másra következtetni, mint hogy "éljen az atom".

scabeabnde 2013.01.21. 22:22:16

A sok okoskodónak:

www.youtube.com/watch?v=oxJPN_NknWQ

Van egy természetes ingadozás már évmilliárdok óta. De minden bolygón természetes az ingadozás. A Vénuszon is, ahol az üvegházhatású széndioxid miatt melegebb van, mint a Naphoz közelebb lévő Merkúron.
A Földön ebbe a természetes ingadozásba szól bele az emberi tevékenység, a Föld történelmében először. Ami 400-500 millió év alatt megkötődött a Föld mélyén, azt most 400 év alatt kiengedjük a légkörbe. Elvileg a Földön annyi üvegházhatású gáz van, hogy bőven 100 celsius fok fölé emelkedne a Földi hőmérséklet, ha mind a légkörbe jutna. Szerencsére a legtöbb gáz az óceán mélyén van megfagyva, lent tartja a nyomás és a hideg.

Egyszóval az is teljesen természetes ingadozás lesz, ha télen 30 fok lesz, nyáron 90 fok.

Maga Lenin 2013.01.21. 22:25:40

Holnap meghalunk, de azért le az atommal.
Istenem.
Epic fail.
Mindegy.

scabeabnde 2013.01.21. 22:25:54

Ja és még valami fontos a videóhoz: a globális felmelegedés és a széndioxid miatt olvadtak fel a megfagyott óceánok 700 millió éve. Szóval a széndioxidszint alacsony vagy magas volta ilyenekre képes.

BéLóg 2013.01.21. 22:28:04

@scabeabnde: HA minden CO2 a légkörbe jutna, akkor minden bizonnyal óriási mennyiségű ZÖLD növényzet kapna kiváló lehetőséget a fejlődésre.
A tengerek emelkedésével a tengerekben oldott gázok mennyisége is nő (nem?) tehát SOKKAL TÖBBET tudnak megkötni bármiből mint eddig.
Ajánlom figyelmedbe Al Gore egyik videóját, ahol a CO2 és a Föld hőmérsékletének "fantasztikus" párhuzamosságát mutatta be -- azzal a CSALÁSSAL hogy ELŐRE VETTE a CO2 görbét és MÖGÉ TETTE a hőmérsékletet, holott a VALÓSÁGBAN ez éppen fordítva volt. (A csalást netes videó leplezte le, valahol Te is megtalálod).
Tehát NEM a CO2-től nőtt a hőmérséklet, hanem ezzel épp ellentétesen, a globális (őskori) felmelegedéssel megnőtt annak aránya a légkörben, amire óriási őserdők alakultak ki -- amelyekből lettek azután a mostani szénmezők.

¿Qué tapas hay? 2013.01.21. 22:29:36

@poszter: "Azonnal ki kell találni valamit a szénhidrogén alapú energia kiváltására"

1) Atomenergiát már említették
2) A Föld lakosságának lecsökkentése 1 Mrd. főre, és az ipari forradalom előtti termelési viszonyok visszaállítása.

Az 1)-es alternatívához a technika adott, bár az atomerőmű-építő kapacitás elégtelen. A 2) alternatívához meg szerintem már nincs elégséges mennyiségű tömegpusztító fegyver a földön.

scabeabnde 2013.01.21. 22:35:04

@BéLóg: ZÖLD növényzet? Szóval szerinted növekszik a ZÖLD növényzet a Földön. Én nem így tudom, pont ellenkezőleg: van egy élőlény amely folyamatosan ritkítja, csökkenti a ZÖLD növényzet mennyiségét. Ha az őserdők helyén búzamezők lesznek mindenhol, azok is elnyelik a fokozott széndioxidszintet? Szerintem nem.

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 22:36:24

@scabeabnde: szerinted több széndioxidot nyel el egy őserdő, mint egy a helyén levő más ökoszisztéma?

scabeabnde 2013.01.21. 22:39:51

@hami: Természetesen. Láttál már őserdőt? Húsz centis fűnek szerinted mennyivel nagyobb a zöld felülete, mint egy húsz-harminc méter magas burjánzó őserdőnek?

Patrick Bateman 2013.01.21. 22:40:48

Ugyanilyen tévedhetetlen tudományos alapossággal támasztották alá a hetven években a globális lehűlés teóriáját (en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling). Néhány éve a kezembe akadt pár korabeli Élet és tudomány, a címlapon olyan mondatokkal, hogy húsz éven belül befagyhat New York kikötője.

Az elmúlt 100 év klímajóslataiból: www.lowerwolfjaw.com/agw/quotes.htm

Mind alaposan alátámasztott. Mind drámai. És mind téves. De most majd...

scabeabnde 2013.01.21. 22:41:42

Sőt: magának az őserdő területének csökkenésének is van egy bizonyos hatása a légkörre, széndioxidszint növekedés formájában, mert nem tud annyit elnyelni mint előtte.

scabeabnde 2013.01.21. 22:42:59

@Patrick Bateman: Ugyanilyen téves lehet a "minden rendben teória" is ;)

BéLóg 2013.01.21. 22:44:00

@scabeabnde: Azt próbáltam mondani, hogy -- a környezeti dinamika alapján -- éppenséggel a CO2 többlettel növekedhet a ZÖLD növényzet, de mivel nem vagyok se biológus, se légkörkutató, csupán -- mint még a fenti cikk szerzője is -- TALÁLGATOK (!)
De még egyszer mondom a CO2-nek és a globális felmelegedésnek NINCS KÖZE egymáshoz.
Még a Vénuszon is vannak kivételek, mint amit a fenti igen klassz, 2012 december 15-i cikk is mutat:
hirek.csillagaszat.hu/venusz/20121015-venusz-legkor-hideg-reteg.html
Legújabb kutatások MÍNUSZ 175 Celsius fokos légköri réteget mutattak ki a Vénuszon.

Szóval tök fölösleges CO2-vel riogatni az embereket, pláne hogy a metánnal ezerszer több baj van (milyen érdekes, szinte nem is olvashatsz róla)! A CO2 semmi más mint BIZNISZ! Milliárdokat lopnak ki az emberek zsebéből hamisított pánikot keltő hírekkel.
Nemhiába mondta valamelyik amerikai elnök: "Nem foguk dollármilliárdokat költeni féltucat bagoly kihalásának megakadályozása érdekében".

scabeabnde 2013.01.21. 22:46:02

@Patrick Bateman:

Ez áll legközelebb a mai tudomány szerint a valósághoz, érdekes : www.youtube.com/watch?v=oxJPN_NknWQ

hami · http://toriblog.blog.hu 2013.01.21. 22:47:31

@scabeabnde: sztem nem a zöld felülettől függ a széndioxidmegkötő képesség.

Patrick Bateman 2013.01.21. 22:49:28

@scabeabnde: Lehet. Egy dolog azonban bizonyos: 2 (vagy akár 6) Celsius foknyi átlagos hőmérsékletemelkedés nem okoz globális katasztrófát. Az emberi civilizáció írott történetében is voltak ennél melegebb periódusok. Sőt, a földtörténet java részében a jelenleginél sokkal melegebb volt, a sarki jégsapkák konkrétan nem léteztek. Ne feledjük: interglaciális periódusban vagyunk, az utolsó jégkorszak voltaképp még nem ért véget. Néhány évtized méréssora alapján pedig végképp ne kiáltsunk farkast, mert csak kiröhögnek. H1N1, cucuhapci, anyone?

otapi 2013.01.21. 22:52:35

@hami: Mondjuk, valóban nehéz találni az őserdőnél több CO2-őt elnyelő ökoszisztémát. Emellett ugye az a gond, hogy az őserdő talaja csak néhány évig bírja az egysíkú mezőgazdasági termesztést, utána kimerül és kopár puszta lesz a helyén.
Ami miatt viszont jobban aggódnék, hogy valóban kialakulhat olyan ökoszisztéma, amely jobban megél a sűrű CO2-őn: jelesül a levegőben, vizekben a elszaporodó hozzá idomult baktériumok és algák. Ezek viszont nem feltétlen barátai az ember számára egészséges környezetnek...

epresgulyas 2013.01.21. 22:53:13

@hami: azért nincs megoldás, mert a bolygó teli van olyan barmokkal mint te.

BéLóg 2013.01.21. 22:53:20

@scabeabnde: Csak annyi "matematikát" próbálnék meg bevinni kis fejecskédbe, hogy nem az számít, milyen MAGAS egy zöld növény, hanem hogy mekkora a zöld FELÜLETE.
Éppenséggel léehet hogy egy szépen gondozott kéthektáros brit gyep több CO2-t köt meg mint tízszer annyi lombos őserdő! A CO2-t ugyanis a klorofill köti meg, abból meg lehet hogy egy köbméter fűben több van mint ugyanannyi falevélben.
Azt meg tán te is tudod, hogy a hivatkozott őserdők aljsó szintjein szinte nincs is ZÖLD növényi élet mert a magasra növő fák meggátolják az éltető fény lejutását. Így ott mindenféle szimbióta meg élősködő meg rothasztó és egyéb növény él. Ezzel szemben az ázsiai bambuszos meg mangrovés meg elefántfüves meg mittudoménmilyen helyeken van az igazi "Zöld Pokol".

Martian (törölt) 2013.01.21. 22:53:21

Van felmelegedés, de a Naprendszer más bolygóin is vannak klímaváltozásra utaló jelek...

Egyszerre elégítené ki a technokrata és a zöld igényeket, ha innovációs programokat indítanának, mindenféle gépezet és kütyü fogyasztásának (az energiaszámláknak!) csökkentésére.

68nyara 2013.01.21. 22:53:25

Ajánlanám mindenkinek az alábbi fogalmakkal való ismerkedést:

klíma optimum (eocén, miocén...)
hőmérsékleti maximum (eocén, perm, ...)
jégkorszak fogalma
nagy kihalások a Föld történetében (perm/triász, és triász/jura különösen)
CO2 és az O2 szintjének alakulása a kainozoikumban
a tengerszint változásai és ciklicitása

és még folytathatnám

Ez egy szakma.

Különben jó olvasni a hozzászólásokat és az ilyen cikkeket. Vajon miért nem születnek ilyen cikkek mondjuk "a legújabb műtéti és kemoterápiás eljárások a tüdőrák kezelésében" tárgykörben? Nagyjából azonos tudással vágna a többség bele.

scabeabnde 2013.01.21. 22:56:15

@BéLóg: A kis fejecskéd szerint egy húsz centis fűszálnak nagyobb a ZÖLD felülete mint egy harminc méteres őserdei fának? ;))))

E1d2o · http://zoldegeszseg.blog.hu/ 2013.01.21. 22:57:35

Én onnantól nem szeretek a globális felmelegedéssel foglalkozni, hogy végiggondolom, hogy 1900 óta 3-szor annyian vagyunk a Földön, ami 3-szoros CO2 kibocsátás már azért is, mert lélegzünk. Persze ez az embermennyiség, legalábbis a fejlett országokban főz, süt, fűt. Többmilliárddal több ember fűt, az nagy tétel, nagyságrendileg keveset javít ezen a szigetelés, meg ha 25 helyett megelégedsz 20-21 fokkal.

Azt az álláspontot nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy irtsuk ki a népesség nagy részét. Jó, kivel kezdjük?

Miért nem lehet inkább a lokális, egyértelmű, vitathatatlan környezeti veszélyekkel foglalkozni?
Pl. városokban zajszennyezés, fényszennyezés, levegőszennyezés, vagy a folyók szennyezése, a sok hulladék, az erdők szélén lerakott hulladékok stb-stb.
Ezek ellen lehetne tenni, néhol mégcsak nem is pénzkérdés, csupán akarat kérdése. Ezek ellen most lehetne tenni és most lenne pozitívuma.

De neeem, fik@zzuk az atomot 60%-ban, a maradék 40%-ban vitatható, a hétköznapi embertől távol eső vagy elvont környezeti veszélyekkel foglalkozzunk... Ez a GP.
Nem akarok bunkó lenni, akárhogy látszik. De ez nem, nem tetszik a GP-ben.

Mellesleg csak én hiányolom a környezetvédelmi szakembereket? (Nem konkrét végzettségre gondolok, hanem sokra)
Nagyon minimális van, rájuk is csak hivatkoztok, közöttetek is van?
Kisebb környezetvédelmi szervezetek tele vannak környezetvédelmi szakemberekkel, akár a vezetőgárda, akár az önkénteseik.

BéLóg 2013.01.21. 23:03:39

@scabeabnde: EGYMILLIÁRD kis fűszálnak, ha már elvonatkoztatni nem tudsz.
Ha egy adott helyen álló lombos fa összes zöld felülete X m2 akkor -- és erre akár fogadni is mernék azonos helyen lévő elefántfűnek akár ezerszer akkora felülete is lehet, lévén hogy ezerszer sűrűbb a "zöldsége" (=klorofill mennyisége).

Csak a példa kedvéért: 1 darab gyógyszertári aktív szén kocka levegővel érintkező összfelülete megegyezik egy darab futballpálya területével. Általános iskola, kémiaóra, miért is olyan jó szűrő az aktív szén.
Ugyanígy a százezer kis fűszál 1-2 cm2-e akár ezerszer nagyobb felület lehet mint amennyi egy bármekkora őserdei vagy más lombos fa LEVELEINEK felülete.

Calibaan 2013.01.21. 23:05:49

ha a gp szerint ilyen pontosan meg lehet mondani, mi várható a Földön sok-sok év múlva, vajon miért nem élnek meg a piacon tizedfokos pontosságú meteorológiai előrejelzésekkel? Csak a holnapot kellene megmondani 93e nyavajás négyzetkilométeren. De ez sem megy :)

Toma001 2013.01.21. 23:08:07

@GERI87: őszintén, mit fogunk felfedezni, ha az esőerdőt egy az egyben felégetjük, ahogy ez zajlik az Amazanosban vagy éppen Indonéziában? Úgy tarolunk le millió hektárnyi erdőket, tüntetünk el fajokat a föld színéről, hogy fogalmunk sem volt arról, hogy valaha léteztek egyáltalán. Pont, hogy a környezetvédelem (angolban ezért használják rá a conservation, vagyis a megőrzés szót) teszi lehetővé azt, hogy megőrizzük a felfedeznivalót,hogy legyen mit felfedezni, mivel 10 millió hektár ugyanolyan fajta kukoricán nincs sok minden felfedeznivaló.

A megújuló energiaforrások a legszélesebb skálájú energiaforrások, de az atomenergia csak egyféle, azon megint nincs mit felfedezni.

scabeabnde 2013.01.21. 23:09:35

@E1d2o:

Tulajdonképpen foglaljuk is akkor össze:

Növekszik az emberiség létszáma, lélegeznek
- több széndioxidtermelés

Növekszik a foszilis energiahordozók égetése
- több széndioxidtermelés

Csökken az erdők területe
- kisebb széndioxid elnyelő képesség

Elolvadnak a jégtakarók
- kevésbé verődik vissza a napsugárzás a világűrbe tovább melegítve ezzel a légkört

mi az ami ezen mértékű felmelegedést meggátolja? nincs ilyen tényező, tulajdonképpen az összes modern emberi tevékenység elősegíti a felmelegedést, az erdőírtástól kezdve a foszilis üzemanyagok elégetéséig

scabeabnde 2013.01.21. 23:11:33

@BéLóg: elefántfűvet fog enni az emberiség vagy rizst, búzát?

E1d2o · http://zoldegeszseg.blog.hu/ 2013.01.21. 23:11:50

@scabeabnde: Jó, és kivel kezdjük a népirtást?

vega2 2013.01.21. 23:14:11

Nem értem. Szerintem most fejeződik be a legutolsó jégkorszak. Ezért melegszik a Föld légköre. Láttam én már fosszilis terra rossa-t az Aggteleki karszton, ami ugye a mediterrán éghajlat tipikus talaja. Ugyanakkor a tiszai halászok fogtak már mamutcsontot a Tiszából, amit a víz mosott ki a löszfalból.

scabeabnde 2013.01.21. 23:15:28

@E1d2o: magától fog bekövetkezni a népírtás, a környezet lesz elviselhetetlen, a rák és baktérítő környékéről milliárdok fognak elindulni észak felé. Magyarország lakossága is 100 millió lehet ;) hacsak... hacsak nem lesz háború emiatt... határlezárás stb... szóval nem én vagy te fogod eldönteni a dolgot, hanem a természet. Ott ahol most is a legmelegebb van, ott kezdődik a népírtás.

scabeabnde 2013.01.21. 23:16:46

@Calibaan: a természet számára nincsenek országhatárok ;)))

scabeabnde 2013.01.21. 23:20:03

@vega2: is. Van a természetes felmelegedés/lehűlés, és van ugye a mesterséges felmelegítés. A kettő összeadódik. S a végeredmény nem éppen jó.

BéLóg 2013.01.21. 23:22:21

@scabeabnde: Szerinted a búza meg a rizs BARNÁN nő ki a földből? A csokis tej meg a barna tehénből jön, mi?

Nézd, én annyira vagyok földműves, hogy a kertemben (150 n.öl zöldterület) évente kb. 4-6 m3 füvet nyírok le és komposztálok, míg a legnagyobb diófámról, amely hűsítő árnyékot ad a kert kb. egyharmadán legutoljára mindössze 6 db 200 literes zsákot töltöttem meg a lehullott lommbal. Ebből én arra következtetek, hogy a füvem (amely nem telepített hanem "magától" növő ződ szírszar, nagyságrenddel több CO2-t képes megkötni mint a falevél nagyjából azonos területen. Pont.
Ráadásul a komposztált fűből trágya lesz, míg a diófalevélben tárolt CO2-t télen a műhely kályhájában szépen visszaeregetem a levegőbe...

E1d2o · http://zoldegeszseg.blog.hu/ 2013.01.21. 23:22:22

@scabeabnde: Nem szeretem, ha környezetvédelem címén bűnösnek kiáltják ki az emberi fajt, mert ÉL. Te is élsz, kezdd magaddal a bűnbánatot.
Fagyj meg, halj éhen vagy ne vegyél levegőt.
Vagy egyszerűen gondolkozz már!!

Mi lenne, ha megkérdőjelezhető baromságok helyett a lokális, valós környezeti veszéllyel foglalkoznánk?
Téli típusú szmog, nyári szmog, szállópor-koncentráció, fényszennyezés, elviselhetetlen zaj, Budapesten őrült kevés zöldfelület, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek tönkretétele...
Foglalkozhatna a GP olyasmivel is, ami ellen valóban lehet tenni. Aki hisz abban, hogy az ember miatt van éppen felmelegedés, az úgyis meg tudná nyugtatni magát.
De per pillanat olyasmiken fröcsögünk, ami ellen nem tudunk tenni (mi, hétköznapi emberek), közben elsiklunk afelett, amiért viszont valóban tehetnénk!!!

Patrick Bateman 2013.01.21. 23:22:26

Ezek a jelenségek egyszerűen modern mítoszok, amelyeket mellesleg egyre professzionálisabb eszközökkel használnak föl implicit pénztermelésre. A hetvenes években a lehűléstől rettegtünk. A nyolcvanas évek savas esői a leperzselt növényzet sivatagát vizionálták Európában, a kilencvenes években a CFC lyukasztgatta az ózonpajzsot, most épp a sarki jégsapkák készülnek leolvadni... A világvége mindig éppen most történik, éppen teveled.

VT22 2013.01.21. 23:26:13

@Patrick Bateman: Nagyon jól összefoglaltad!

BéLóg 2013.01.21. 23:26:53

@Patrick Bateman:
OFF
Hasba lőtték a Nagy Varázslót, nem? Azért van az Ózon lyuk!
ON

E1d2o · http://zoldegeszseg.blog.hu/ 2013.01.21. 23:35:42

Annyira sajnálom, hogy még mindig elég kevés ember foglalkozik normálisan a környezetvédelemmel. :(
Akik az emberek szemléletmódját változtatják, hogy megtanítják nekik, hogyan változtathatnak azonnal, azonnali hatással.
Maroknyi

BéLóg 2013.01.21. 23:37:12

@E1d2o: Pedig épp most akartam megkérdezni Patricket, hogy ugyan olvadnak a sarki jégsapkák, de ha én nem a sarokról, hanem a kínai piacról vettem kettőt, vajon azokkal minden rendben lesz?

victor vacendak 2013.01.21. 23:38:58

a jégminták alapján 200-250 ezer évente melegedés történik. és milyen meglepő, volt már sokkal melegebb is (az emberi tevékenység nélkül is), mint most.
engem az döbbent meg inkább, hogy az autólobbi meggyőzte a hülyéket, hogy a CO2 a főellenség, mikor végre, 20 év alatt összegyűlt orvosi bizonyíték alapján a dízeleket rákkeltőnek nyilvánította a WHO is. Persze semmi sem változik, csak eltemetik a normákban a valóságot, a dízelfüst meg tovább öli a városlakókat tüdőrákban, leukémiában.
az jó, hogy üvegház hatás, meg, hogy 100 év múlva milyen meleg lesz, de a dízelek ma és holnap, nem 100 év múlva okozhatják a halálunkat.

vega2 2013.01.21. 23:39:15

@scabeabnde: És akkor még nem is hoztuk szóba a precessziót és a nutációt. Ezeknek semmi köze nincs az un. globális felmelegedéshez?

Zka77 2013.01.21. 23:39:44

@DreamerX: a te életkéd az egytlen országocskában, amit eddig éltél, nem túl mérvadó statisztika ám. Nekem legalábbis ezt szokták mondani a zöldek, amikor pl tavaly a -20as fagyos hetek alatt röhögtem, hogy ez már a nagy felmelegedés-e, vagy még várni kell rá? :)

vega2 2013.01.21. 23:47:28

@Zka77: Ott a pont. Gondoltam tavaly decemberben milyen sok tűzifa megmarad..... Aztán januárban leesett az állam, meg majdnem befagyott a seggem, a viadrus U22-es meg zabálta a fát egész nap, hogy 20 fok legyen az egész lakásban. Kellett még hozzá néhány mázsa ukrán szén is, hogy elég meleg legyen. Persze ez most a +5.3 fokban már csak emlék.... Na de holnapután..............

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.21. 23:50:43

Akik szerint nincs melegedés: áruljátok már el, éltetek-e harminc-negyven évvel ezelőtt! Ha igen, tudtok-e olyanról, hogy nyáron heteken át 40 fok körüli maximumokat mértek?
És igen: télen a hó volt a legjellemzőbb csapadék forma, az elmúlt 10-15 évben max. pár napig marad meg, utána eső.

Az meg, hogy mostanság nem a savas esők foglalkoztatják a jónépet, max. azért van, mert pl. a melegedés sokkal nagyobb problémát okoz. Az ózonlyuk meg továbbra is napirenden van.

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2013.01.21. 23:50:51

@BéLóg: Szerinted mit jelent az, hogy egy növény "megköti" a szén-dioxidot? Ráragad, amit aztán még a végén lemos róla egy Mexikóból bevándorolt, túlbuzgó házvezetőnő? Hát nem. Segítek: a megkötés azt jelenti, hogy a növény beépíti a saját anyagába a szén-dioxidból a fotoszintézis útján kivont szenet. Ebből a szénből (és a talajból felszívott vízből) lesz maga a növény ugyanis. Egy növény tehát pontosan azzal arányos mennyiségű szén-dioxidot képes megkötni, mint amekkora. Egy fa ezerszer annyit, mint az azonos felületen növő fű.

The_Genius 2013.01.21. 23:59:21

Nos a nagyokosok pontosan az emberiseg letszamat hibaztatjak a "globalis felmelegedes" gyorsulasaban.
Es eszukbe sem jut semmi mas megoldas, hanem igenis csak a nepessegcsokkentes. Bizonyitekok a sajat szajukbol:

www.youtube.com/watch?v=nbjwkTov_Gg

Patrick Bateman 2013.01.22. 00:01:55

@fidesz = népirtó csőcselék: Hát igen, szemmel látható problémákat okoz. Mint például... a... hm... mit is?

Gera 2013.01.22. 00:03:54

Kb az elmúlt 40 évről vannak valóban pontosnak tekinthető globális hőmérséklet adataink, ami lófasz. A többi adat, amin ez az egész elmélet alapszik, színtiszta spekuláció mindenféle matematikai modellek alapján, amikből többféle van és amiket többen vitatnak.

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 00:05:53

@Patrick Bateman: hát pl. az olvasdó sarki jégsapka, hogy a mérsékelt öv lassan mediterránná válik (magával hozva a melegebb éghajlattal járó egészségügyi és egyéb gondokat) stb.
Nyáron - amennyire tudom - jelentősen növekszik az elektromos hálózat terhelése a klímaberendezések használata miatt.
Szépen, lassan száradnak ki a tavak, folyók... Ha jól emlékszem, a Duna és a Balaton vízállása negatív rekordokat döntögetett az elmúlt években (de javíts ki, ha rosszul tudom, az emlékeimre támaszkodva írtam, most nem néztem utána a konkrét adatoknak!)

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 00:07:21

@Gera: 40? Én közel száz évről tudok... (nem milliomod fokos pontossággal, de ahhoz elég pontosak, hogy a melegedés mértékét jelezze)

Patrick Bateman 2013.01.22. 00:14:40

@fidesz = népirtó csőcselék: Ezek azonban nem létező, valós problémák, ezek víziók. Nem száradt ki a Balaton, nem vált mediterránná a mérsékelt öv (és nem is nagyon készül, mediterrániában viszonylag ritkán havazik decemberben). Egész egyszerűen ezt súlykolják, de ezáltal még nem válik önmagában vett igazsággá.
A Balaton amúgy az elmúlt két évszázadban egyszer már ketté is szakadt Tihanynál, annyira alacsony volt a vízállás. Ez egy ilyen tó, gyakorlatilag a szél vájta ki, kis túlzással.

Gera 2013.01.22. 00:20:04

@fidesz = népirtó csőcselék: Kérdés, hogy nevezhetünk-e globálisnak egy hőmérséklet adatsort, amit mittudomén a Föld tíz pontján regisztráltak. Vagy akár száz. És egy rakás helyről meg kb semmit. Szerintem a számítástechnika és az űrkutatás előtti adatok nem tekinthetők globálisnak, ugyanúgy mindenféle modellek alapján számítható belőlük globális átlaghőmérséklet, mint a sarki jégből és hasonlókból, legfeljebb egy kicsit pontosabban, de amikor tizedfokokról beszélünk, akkor szart se ér az egész.

Vol'Jin 2013.01.22. 00:22:30

A széndioxid hatását úgy vezették le tudományosan, hogy a melegebb időszakokból származó sarki jégmintákban több volt a széndioxid.

Csakhogy a melegebb időszakokban az óceánok széndioxidot bocsátanak ki, a kontinentális növényzet visszaszorul, és így a felmelegedés természetes velejárója a széndioxid feldúsulása a légkörben. Tehát inkább következmény, mint okozat.

Az iparosodás velejárója a széndioxid, és ezért volt ösztönös célpontja a környezetvédők okkeresésének.

Az albedó változása sokkal inkább befolyásolja a hőmérsékletet. Elég, ha arra gondolunk, hogy hol lesz melegebb. Az erdőben vagy a kiírtott erdő helyén a betonparkolóban. Igen, az ember a felelős, de nem a széndioxiddal, hanem az erdőirtásokkal, a városi infrastruktúrával, az épületekkel, a mezőgazdasági területekkel (a felszántott területeknek nagyobb az albedója, mint egy füves zöldterületnek.

Külön dicséret a környezetvédőknek, hogy álproblémákkal foglalkoznak a valós helyett, és a biodízellel további területeket vonatnak megművelés alá, erdőt irtatnak, hátráltatják az atomipart, stb.

És akkor most direkt nem beszéltem azokról a kérdésekről, hogy voltak melegebb időszakok is, és az ipari forradalom kezdete egybe esett egy kisjégkorszak végével.

Eleve egy idill az állandó klíma. A klíma az, ami a legkevésbé állandó ezen a bolygón.

Patrick Bateman 2013.01.22. 00:23:26

@Patrick Bateman: Még egy zárógondolat: pontosan milyen gondokat okozna, ha a Kárpát-medence éghajlata egyszerre mediterránná válna? Ez is egy lényeges eleme a mítosznak: mindig az extrém szituációra, a nagatív végkifejletre, a worst case scenariora van kihegyezve. Figyeld meg: a kommunikáció is finomodik. Most, hogy a vizionált drasztikus változások elmaradoznak, már nem fölmelegedésről, hanem "éghajlatváltozásról" beszélünk, illetve arról, hogy a pozitív anomáliák lokálisan negatívba csaphatnak át, de ez pusztán egy kommunikációs stratégia annak a kínos szituációnak a kezelésére, hogy nevetségessé válunk, ha -12 fokban globálvormingolunk.

Vol'Jin 2013.01.22. 00:28:52

@Gera: Igen, és akkor további probléma még, hogy ugyanarról a helyről származó adatsorok sem összevethetők. Mondok egy példát Mondjuk Ferihegynél kiraktak egy műszert 100 éve, és mérte az erdőben a hőmérsékletet. Most meg egy nagy betonplacc van ott. Hogyan vethető össze a két időszak adata? Nyilván sehogy.

The_Genius 2013.01.22. 00:37:36

A 2012-es globalis szarazsagot nem kevernem ossze a "globalis felmelegedes" storyval.

Egyebkent igen jo esellyel ez a katonai program okozza:

www.youtube.com/watch?v=tjdxWrkfJbQ

Erdekes, hogy csak NATO orszagokban zajlik.
Kep egy ilyen "utasszallito" belsejerol:

kepfeltoltes.hu/130122/patent_dees_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A regszam a CIA-hoz kotheto.
Csakugy, mint a greenpeace is... :)))

notbuddhistprslave 2013.01.22. 00:40:36

@hami: faszsággal indulés azzal is folytatódik. hogy kerühet ez index címlapra? és ilyen félelemkeltő címmel? miért nem 3 hetünk?

kozmikus sugárzás szerepe az éghajlatban, félrement ipcc rémületkeltő forgatókönyvek, amik nem valósultak meg - ezek hol maradnak a bejegyzésből?

$pi$ 2013.01.22. 00:46:04

Eléggé ismert szerintem a következő néhány tény:
(1) A széndioxid és a globális felmelegedés valóban összefügg, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a globális felmelegedést általában 2-300 éven keresztül növekvő légköri széndioxidtartalom szokta követni. Az óceánok felmelegednek és kivetik magukból az oldott széndioxidod. Nem a széndioxid okozza a globális felmelegedést, hanem éppen fordítva.

(2) Az aktív mezőgazdasági termelés általában intenzívebb széndioxidmegkötéssel jár mint az ún. "őserdő" (esőerdő). A búzát minden évben learatják és az újra felépíti magát.

(3) Az iparosodás évtizedeiben nem volt kimutatható globális felmelegedés. Van ahol melegedett az éghajlat, van ahol lehűlt, az ipar által kibocsájtott széndioxid mennyisége és a globális klíma közt nem mutatható ki szignifikáns összefüggés.

(4) A környezetszennyezés sok helyen valóban súlyos problémákat okoz. A levegő, a talaj, a víz szennyezése nehézfémekkel, hormonokkal, mindenféle ipari melléktermékekkel való szennyezése sokhelyen iszonyatos károkat okozott az elmúlt évtizedekben. A széndioxidkibocsájtás nem tartozik ezek közé, az eddig nem okozott kimutatható változást.

$pi$ 2013.01.22. 00:50:49

Jah, és ezt kifelejtettem:
(5) A legújabb kutatások kimutatták, hogy a globális klímaváltozások bizonyos eseteiért elsősorban a nap a felelős. A rövidtávú (néhány évtized, néhány évszázad) kismértékű (néhány fok) melegedések és lehűlések és a napban lejátszó folyamatok intenzitása közt igen szoros összefüggés figyelhető meg.

Az ipari forradalommal és széndioxidkibocsájtásunkkal a globális klíma nem függ össze, összefügg viszont a nap perturbációival.

Brix 2013.01.22. 00:53:12

Valójában most egy több millió éve tartó hideg éghajlati ciklusban van a Föld, és jelenleg egy jégkorszakok közötti, melegebb interglaciális szakaszban vagyunk. A földfelszín átlaghómérséklete most 14 c fok körül van, míg a földtörténeti középkorban, ami 160 millió éven át tartott, 20-25 c fok volt az átlaghőmérséklet. A Co2 szint, pedig inkább csökkenő tendenciákat mutat ha évmilliók távlatában nézzük. Jelenleg a nagy kontinensek pólus közeli helyzete, illetve az Antarktisz elhelyezkedése a lehűlést erősítik. A fajok nagy kihalásai is lehűlésekhez köthetők, és nem felmelegedéshez. Az igazán nagy katasztrófa inkább akkor lenne , ha megindulna egy erőteljes lehűlés, ami előbb-utóbb be fog következni, hiszen jégkorszakok közötti időszakban vagyunk

Vol'Jin 2013.01.22. 01:21:01

@$pi$: Igen, az egyes pontodra én is utaltam, hogy a felmelegedés következménye a természetes széndioxid felhalmozódás a légkörben. Ezt ügyesen azzal kerülik meg, hogy az visszacsatoló tényező, amivel még súlyosabb a probléma.

A környezetvédők talán a vegyi mérgezések ellen akartak fellépni, és a széndioxid az iparosodás jelképe, és ezért szálltak rá, de már régen elfelejtették a saját céljukat, az ipar visszaszorítását (ami szintén egy értelmetlen cél), és helyette az álproblémájukkal vannak elfoglalva.

Én is itt vagyok 2013.01.22. 01:24:51

Hol van az leírva, hogy az emberiségnek örökké kell élnie? Majd kihalunk, vagy majdnem és az új környezetben fejlődik valami más.
Eddig is az örök változás jellemezte a földet.
Fajok jöttek és eltűntek. Mi is közéjük tartozunk.

GERI87 2013.01.22. 01:40:16

@Toma001:

Nem értetted amit írtam...nagyon nem...a hozzáállással van baj.
Nem a környezetvédelmet ekéztem, hanem ezt az egész globális felmelegedés lobbit és ami hozzá társul a kapitalizmus és emberi (főleg nyugati) civilizáció fikázással együtt.

Fajok meg születtek és tűnnek el....ez mindig így volt, az evolúció nem áll meg.
A kihalás természetes dolog, környezeti hatás és más fajok is okozzák.
Az ember is egy faj, így van hatása nyilvánvalóan. Azok a fajok amik alkalmazkodnak hozzánk és hasznosak (pl kukorica) a számunkra azoknak jók a fennmaradási esélyeik, amik meg nem azok eltűnnek, lehet sajnálni őket, meg nem kell persze szándékosan irtani...a környezetünket sem kell telszarni.....de arról ábrándozni hogy izoláljuk magunkat a világból mint FAJ, (főemlősök vagyunk és a táplálkozási lánc csúcsa) ostobaság, ilyen nem lesz és ez néha kihalásokkal jár, ez van.....ez a mai napig zajló természetes kiválasztódás része.

A fő probléma hogy rohadt sokan vagyunk, de ez meg fog majd oldódni, úgy ahogy más fajoknál is (lehet nézni példákat az állatvilágban).

GERI87 2013.01.22. 01:42:53

@GERI87:

Annyit még hogy az ember alakítja a környezetét? miért ne tenné? Az őserdő nem egy örök dolog (megint mondom: persze nem kell szétbaszni mindent szándékosan) ilyen hogy 'állandó bioszféra' a világon nincs, minden változik, a föld kiheveri, alkalmazkodik, és túlél minket is.

TupakkaMinutti 2013.01.22. 01:44:29

tok mind1. szerintem megertunk a pusztulasra.

GERI87 2013.01.22. 01:47:33

@scabeabnde:

Nincs olyan hogy 'mesterséges' emberi hatás, az ember is a világ szerves részei, hatásai pont annyira helytállóak mint bármely más fajé a környezetükre és más létformákra.

GERI87 2013.01.22. 01:51:33

@nguyen:

Ezt szerintem már azóta mondogatják amióta van olyan hogy "mi":)

Mákosi Rátyás 2013.01.22. 01:56:26

Nekem ezzel a "minden rendben" hozzáállással csak az a bajom, hogy nem ösztönöz odafigyelésre, és az erőfeszítésre, hogy a jelenleg nagyrészt káros ipari tevékenységünket a kevésbé romboló hatásúvá alakítsuk. Mert az azért józan paraszt ésszel is belátható, hogy ilyen-olyan gázoknak az éltető levegőbe eregetése, és a levegő megtisztítását végző növényzet folyamatos irtása nem egy nyerő párosítás. Ehhez nem kell környezetmérnöki diploma. A földi bioszféra, amibe az adott pillanatnyi érdekünknek megfelelően itt-ott belenyúlkálunk - mert mi olyan kurva okos majmok vagyunk - egy olyan bonyolultságú, olyan szinten összetett rendszer, hogy ahhoz képest a legbonyolultabb mikroprocesszor se éri el még a kőbalta szintjét sem. Ebből adódóan persze baromi nagy rugalmassággal is rendelkezik, hiszen csak túlélte az elmúlt 4 milliárd évet. A gond az, hogy sosem tudhatjuk, hogy mikor nyúlunk bele ebbe a rendszerbe, úgy, hogy annak a továbbgyűrűző hatásai már a mi életfeltételeinket veszélyeztessék. Merthogy az emberiség már messze nem rendelkezik olyan rugalmassággal, mint a jó anyatermészet. Az egész eddigi történetünk arról szólt, hogy a Környezetünk mindent a seggünk alá tolt, hogy nyugodt körülmények között tudjunk fejlődni (vagy épp írtani egymást). Szóval nekünk nincs annyi időnk adott esetben, mint az Életnek. És mire tudományosan is bebizonyosodik, hogy valamit elbaltáztunk, addigra már késő lesz elkezdeni gondolkodni, meg cselekedni. Amúgy sem erősségünk a globális gondolkodás és cselekvés. Arról, hogy mennyire veszélyes a tengerfenéken levő metánjég, olvastam ilyet is, meg olyat is. Én azt mondom, hogy addig jó, amíg nem olvasunk róla, bár nekem nem logikus, hogy egy melegedő tengervízben (a jéghegyek olvadása nem csak a tükröző felület csökkenését jelenti, hanem ezt is) nem indul "olvadásnak" az amúgy nem túl stabil metánjég. A cikkben, ahol ezt olvastam, sem tudták az indokot, csak annyit állapítottak meg a sarki jégminták vizsgálata alapján, hogy a korábbi felmelegedések során nem volt jelentős a tengeri metán felszabadulása. De, mint írtam, inkább nem próbálnám ki a dolgot.

Mákosi Rátyás 2013.01.22. 02:06:28

@GERI87: "A fő probléma hogy rohadt sokan vagyunk, de ez meg fog majd oldódni, úgy ahogy más fajoknál is (lehet nézni példákat az állatvilágban)."

Nem, a fő probléma a viszonylag kisszámú ember (ez a nyugati típusú ipari civilizációban élőket akarja jelenteni) által okozott nagy környezetterhelés, ami az ő életbentartásukhoz szükséges. Mert ne feledjük, hogy India, Kína, Brazília még mindig szegény országok, és csak az elején tartanak a "gazdagodásnak", aminek következményeként majd ott is lesz egy jelentős középréteg nyugati típusú életvitellel, fogyasztással, és energiaszámlával. Na akkor lesz itt környezetvédelmi szempontból "szép világ"..

szbp 2013.01.22. 02:10:12

A kommenteket olvasva elkeserítő a tudatlanság sajnos. Pár gondolatot a témáról, meg úgy általában. A Földön az éghajlat folyamatosan változik, egyfajta periodicitással. Ennek extraterresztikus és terresztikus okai is vannak. Ilyenek pl. a naptevékenység intenzitásának periodikus változása, a Föld pályájának és dőlésszögének változásai, de fontosak a kontinensek elhelyezkedései is...stb. A földtörténetet nézve voltak egészen extrém helyzetek is (lásd snowball earth). Ez nem azt jelenti hogy ami jelenleg zajlik az normális! Ezek a "végletesebb" állapotok sokkal hosszabb időtáv alatt alakulta ki, igaz ez még akkor is, ha a felmelegedési időszakok gyorsabb lefolyásúak a lehűlésieknél. Valóban igaz, hogy volt kis jégkorszak, előtte meg az atlantikum (lásd vikingek, vagy Hannibál és az elefántjai az alpokban...stb.), de itt a mértékkel van a gond. Nem mutatható ki a földtörténetben még csak megközelítőleg sem ilyen gyors melegedési időszak, mint az elmúlt másfél évszázadban. Ez a probléma. Az éghajlat gyors átrendeződést mutat, a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága megnő, emelkedik a vízszint...stb. Ez a Földnek nem jelent különösebb problémát. Elindulhat egy kihalási esemény, beindulnak különböző feedback-ek, azaz visszacsatolások (egyébként valaki jól írta hogy a kihalási események alapvetően a lehűlési fázisokhoz kapcsolódnak, de az ember egyéb áldásos tevékenysége és ez a minden eddiginél gyorsabb mértékű melegedés együtt elindította a Föld hatodik nagy kihalási hullámát.) .
Ettől függetlenül a gond alapvetően az emberiséggel van. Pl. mit csinál az emelkedő vízszinttel Bangladesben az a szerencsétlen cirka 200 millió (ha butaságot írok sorry) ember? Mekkora károkat okoznak a hurrikánok...stb.
És az igazi baj ezzel a problémával, hogy nem kezelhető. Nem fogják visszafogni a termelést, sőt, Kína és később India hatalmas kibocsátókká fognak válni, illetve Kína már most is világelső, de ez még csak a kezdet. A kérdéskört eleve nehéz megfogni, egy olyan összetett rendszer mint a globális földi légkörzés gyakorlatilag szimulálhatatlan. Tudom hogy erős, de talán érdemesebb lenne a greenpeace-nek is más dolgok irányába fordítani a figyelmét.
Csak egy kiragadott hozzászólásra reagálnék
@Patrick Bateman:
Az ózonlyuk elleni fellépés konkrétan egy sikertörténet. A CFC-k betiltásával úgy tűnik 25-50 éven belül végleg megoldódik a probléma. A savas esők, a savasodás meg sajnos jelenleg is komoly probléma. Érdemes utánanézni a kémiai időzített bomba elméletnek. A jégsapka tényleg olvadóban van, ez nem tündérmese. Számtalanszor volt már a Földön hogy elolvadt, földtörténeti szempontból nem lenne egy különleges esemény. Csak ilyenkor azokat a dolgokat kell átgondolni, hogy pl. az arktiszi, ill. grönlandi jégből olvadó édesvíz milyen hatással lesz az Észak-Atlanti áramlásra? A dél felől érkező meleg víztömeg a felszínen jön, majd alábukik és már hidegáramlásként kanyarodik vissza. A belépő édesvíz csökkenti az alábukni készülő sós tengervíz sűrűségét. A többit már nem kell magyarázni. Ha ez megszűnik, akkor a Nyugat Európába szállított melegtöbbletnek is annyi, és az bizony Magyarországra is hatással lenne. Azért is nagyonnehéz megjósolni hogy pontosan mi lesz, mert pl. ennek az óceáni szállítószalagnak sem értjük teljesen a működését, a földörténetben hol működött, hol nem, de ilyen sokáig az adatok alapján még sohasem.... De ez csak egy példa. Ja és valaki említette az albedót, annak a jelentőségét sem szabad lebecsülni.
@vega2: csak annyit mondok kontinensvándorlás
off: hihetetlen ez a cenzúra, fél óráig írogatom át a kommentet...

Bronislav Kaminski 2013.01.22. 02:43:31

a globális felmelegedés márpedig valóság!!! a buzi sodika, más néven recskaboy, a nemzet homokos krónikása is ennek az áldozata!!!!

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 02:47:06

@Patrick Bateman: a rendszeressé vált, 40 fok körüli csúcsok tények. A szokottnál alacsonyabb vízállások úgyszintén. A télről szinte teljesen eltűnt hó is. A mediterrán éghajlat nem egyik napról a másikra jelenik meg, de azért érdekes, hogy pl. termő fügefát lehet látni Budapesti kertekben...

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 02:49:02

@The_Genius: a repülők üzemanyagába kevert adalékanyagról szóló fasságot reklámozod? :DDD

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 02:50:42

@Patrick Bateman: milyen gonddal járna? Pl. eltűnő növény és állatfajok... Amiknek nem biztos, hogy el kellene tűnniük, ha nem pusztítaná az ember a környezetét.
És ennek felismeréséhez nem sötétzöldnek kell lenni, csak gondolkodó embernek.

The_Genius 2013.01.22. 03:10:02

@fidesz = népirtó csőcselék:
Yeap! Fassag annak, aki megfeleloen ostoba ahhoz hogy gondolkozzon.
Tudom, otthon ezt nehez felfogni es ujdonsagnak szamit, mert - mint mindenben - van egy 10 eves faziskeses az agyakban.
Itt komplett tomeges tuntetesek vannak ezellen a kormanyprogram ellen rendszeresen (tehat mar tenykent kezeli a lakossag, hogy ez a program letezik).

Apropo!
Ugy emlekszem megkerdeztek a temarol Nemeth Lajos otthoni meteorologust anno. Aki szinten keptelensegnek tartotta akkor eppen.
Azutan valoszinuleg jobban tajekozodott a temaban, mert nehany hettel azutan elejtett egy fel mondatot eloben: "ha az idojarasmodositasnak koszonhetoen nem emelkedik a homerseklet."

Persze koptathatom a pofamat. Majd rajottok amikor mar keso lesz.
Inkabb tajekozodj, es akkor nem tunsz szimplan tahonak!

TanyasiEdömér 2013.01.22. 03:12:42

Cikkíró:
"Azonnal ki kell találni valamit a szénhidrogén alapú energia kiváltására"

Egyetértek, találj ki valamit!

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 03:44:22

@The_Genius: ostoba konteosokkal teli a net és a tököm. Egyelőre egy buta, nagypofájú baromnak tartalak. Hogy Németh Lajos mit mondott, mit nem... Nem tőled fogom megkérdezni, mert te kreténebb vagy az index hazug firkászainál is.

fidesz = házmesterek pártja 2013.01.22. 03:48:38

@The_Genius: egyébként pont az amcsi átlagra kár hivatkozni, mert azzal csak magadat égeted! Ahol rá kell írni a mikróra, hogy ne száríts benne háziállatot... Ez ha történetesen UL is, jól példázza azt a sötétséget, ami az amcsikból árad.
De legújabb kedvencem a nat.geon látható idióták, akik a világvégére készülnek mindenféle bunkerekkel.
Rejtegetik, éjszaka építik, mernehogyaszomszédészrevegye, de vidáman nyilatkoznak a tévéseknek. :-DDDD
Na kb. ennyi eszük van azoknak a tiltakozóknak is.

humans vs. aliens · http://who-is-the-alien.blog.hu 2013.01.22. 05:05:43

Az egész az alienek miatt van. A melegedés is. A jégkorszak is.

nemecsek ernő áruló 2013.01.22. 05:23:49

@MikeBoy: A környezetterhelés arányaiban a nukleáris energiánál a legalacsonyabb. Ez vízerőmű, vagy szélerőmű mellett sokkal erősebb a háttérsugárzás, mint egy atomerőmű, vagy atomtemető mellett.

@poszt: Nem olvastam el a cikket; volt benne szó arról, hogy a Marson ugyanannyival növekedett az átlag hőmérséklet az elmúlt 50 évben, mint a Földön? Nem lehet, hogy egyszerűen a naptevékenység okozza a felmelegedést? A bolygó nagyon jól elvan, történetének mindössze 10%-ában volt olyan hideg, hogy egyáltalán voltak sarki jégsapkák.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.01.22. 05:26:14

@szbp:

"Mekkora károkat okoznak a hurrikánok"

Mert sűrűbben lakott az USA keleti partja.

1886-ban 10 atlanti hurrikán volt (amit feljegyeztek), ebből 7 érintette az USA területét. Négy "nagyméretű" volt (3-as kategóriás vagy nagyobb). Ez volt a legaktívabb év amióta feljegyzések vannak.

zaza42 2013.01.22. 05:27:12

Weyler, Rex (2008) The Jesus Sayings: A Quest for His Authentic Message (House of Anansi Press, 2008): a book about Jesus' message and his mission.

Ez a szerző legutóbbi könyve, aki nemmelesleg 40 éve már hithű greenpeace-es. Ezzel a könyvével pedig (Jézus üzenete) tényleg autentikus, független "tudós" benyomását kelti, aki csak a kőkemény tapasztalatoknak és tényeknek hisz.
Tudtok arról, hogy Jézus mondott valaha valamit a globális felmelegedésről? Én nem. Döntse már el kedves Rex Weyler, hogy miben hisz!

is 2013.01.22. 05:38:56

"Azonnal ki kell találni valamit a szénhidrogén alapú energia kiváltására"

Jó, már töröm is a fejem..... jaj, most azonnal nem megy. Amit eddig kitaláltak nálam ebben a témában sokkal okosabbak, az sem működőképes ipari méretekben azonnal. Illetve ki van találva, de 3 évtized, mire rendesen bevezethető, ennyit bír a gazdaság meg a társadalom. Most mi lesz?

is 2013.01.22. 05:42:05

"+3.1 Watt/m2-re"
"szén és olaj égetéséből származnak ... a hatás elérte a -1.6 Watt/m2"

égessünk kétszer annyit szénből és olajból! azonnali megoldás!

is 2013.01.22. 05:51:14

@nevem van: "Mindenesetre, a globális felmelegedés nem bizonyított, és különösen az nem, hogy az emberi tevékenységnek lenne érdemi hatása az időjárásra."

Hát akkor hagyjuk a vulkánokat, a földrengéseket, az árvízeket is. hadd pusztítsanak, ne építsünk földrengésbiztos házakat sem, a földrengést sem az ember csinálja. Dehogyis tegyünk az árvízek ellen, azonnal szüntessük be a gátépítést is.

Az, hogy az arktisz elolvad, az nem bizonyíték a felmelegedésre. Az, hogy az újabb évek melegebbek a régebbieknél (statisztikailag, 120 évre, trendben), az nem bizonyíték. Miért lennének tények bizonyítékok? Bizonyíték csak Xenunál lehet, igaz?

is 2013.01.22. 05:56:16

@The_Genius: egy egész percig Googleoztam, mire kiderült, hogy egy erdőtüzek oltására való gépet látunk a képen. igen, levegőben terítik az anyagot: vizet vagy tűzoltóhabot, pár száz méterről. mindenképpen lássál bele valami összeesküvést, nehogy másképp legyen!

neoteny · http://word.blog.hu 2013.01.22. 05:58:12

@is:

"Az, hogy az arktisz elolvad"

... azt jelenti hogy az inuitok hatalmasat fognak kaszálni ingatlankereskedésből.

Dr. Sör Kálmán · http://www.itallexikon.hu 2013.01.22. 06:05:19

A szeretet ereje majd megold mindent, kedves barátaim. Az poszt írójának pedig egyes, leülhet. Khm.

BA2017 2013.01.22. 06:30:28

@Toma001: Fedezd fel a barátnődet, izgalmas...és le lehet cserélni, ha már mindent tudsz róla.

biobender 2013.01.22. 06:55:04

@is: hogy az arktisz elolvad, az nem bizonyíték a felmelegedésre. Az, hogy az újabb évek melegebbek a régebbieknél (statisztikailag, 120 évre, trendben), az nem bizonyíték. Miért lennének tények bizonyítékok?

Ezzel csak annyi a baj, hogy nem igaz . Nincs statisztikailag szignifikans melegedesi trend, es nem is volt. Tajekozodni kellene, mielott egszskadas foldinduladt kiabslsz.

Ja, az megvan, hogy Al Gore eladta a klimavsltozas tematikaju tv csatornajat azbal jazeera-nak? Bezonyam, mocskos olajdollarokert, nem is kevesert.

opati666 2013.01.22. 07:01:23

Megszokhattam volna már, mégis újra meg újra elcsodálkozom azon, hogy ezek a grínpíszes fiúk és lányok mekkora barmok...

Módfelett Kényelmetlen 2013.01.22. 07:12:22

értelmes ember nem írja le már azt a szót, hogy globális felmelegedés
ha már nagyon erőltetik a témát akkor a klímaváltozás kifejezést szokás használni

Col.Maybourne 2013.01.22. 07:18:20

A GP-s unatkozo fiuknak es lanyoknak csak annyit uzennek: Rainbow Warrior. :)

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 07:30:44

Odébb kell lökni a napot és már is megoldódott minden.

midnight coder 2013.01.22. 07:35:47

A CO2 kibocsájtás legfőbb oka a GP. Ha az elmúlt 40 évben nem állanak az atomtechnológia fejlődésének útjába, akkor _sokkal_ kevesebb szénerőmű ontaná a CO2-t a levegőbe.

kyanzes (törölt) 2013.01.22. 08:01:04

"Vegyünk például egy átlagos 1500 Watt teljesítményű szobai hősugárzót. A Föld felszíne 510 millió km2. Ezt szorozzuk be 1.5-el és megkapjuk hogy a nettó hőenergia körülbelül 765 millió Watt. Ez olyan mintha 500 milliárd elektromos hősugárzót helyeznénk el"

ez testvérek között is 510 ezer hősugárzó és nem 500 milliárd. Csak egymilliószoros a tévedés. Azért ez túl van egy kerekítési hibán.

Patrick Bateman 2013.01.22. 08:04:20

@fidesz = népirtó csőcselék: A konkrét példára: nagyon kevés olyan állat- és növényfaj van, amelyiknek megfelel a jelenlegi klíma, de kipusztulna, amennyiben Magyarország éghajlata mediterrán jelleget kezdene mutatni(amit amúgy - változatlanul hangsúlyozom - nemigen tesz, sőt, a Mediterraneum semigen akat sivatagosodni, sem melegedni, ld. zágrábi, jeruzsálemi hóesés minap). De amennyiben mégis eltünnének egyes fajok, megjelennének mások. Pl. épp a füge. Jellemzően az pusztul, pusztulna ki, amit amúgy is mesterségesen, nemzeti parkokban, lélegeztetőgépen tartottak életben. Ha a havasi lábrágófű utolsó nyilvántartott két hajtása eltűnik erről a szélességről, attól még azért nem kell Mad Maxet vizionálni. Ha Kelenföldön hajt a füge, az még nem az Apokalipszis harsonája. Amikor kisgyerek voltam, épp a sünök készültek kipusztulni az urbanizáció miatt. Most tele van velük a Városliget is. Egyike a legnagyobb közhelyeknek, hogy a természet folyamatosan változóban van, mi pedig egy pillanatfelvételt akarunk konzerválni, és lefossuk a bokánkat, ha valami átalakul.
Amúgy pl. a Mars jégsapkái is olvadnak, itt azért némiképp nehezebb emberi közreműködést beleképzelni: news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Patrick Bateman 2013.01.22. 08:13:51

@szbp: "A kommenteket olvasva elkeserítő a tudatlanság sajnos."
Ez így igaz. A gond csak az, hogy mindkét oldalról. Feltételezem, nem vitatod, hogy a napi időjárás pontos előrejelzése is legalább egy nagyságrenddel komplexebb probléma, mint amivel jelenlegi eszközeinkkel meg tudnunk bírkózni. Az éghajlati modellek gyakorlatilag közröhej tárgyai. Sem a változókat, sem a peremfeltételeket, sem a törvényszerűségeket nem ismerjük pontosan (pl. a felhőképződés és a hópelyhek formálódásának modellje sem tisztázott pontosan), sem megfelelő számítási teljesítmény sincs a birtokunkban egy használható klímamodellhez. A mostaniak a kristálygömb és a kávézacc glorifikált unokatestvérei.
Azt már nem is emlegetem, hogy az IPCC-t egész konkrét csalásokon és hamisításokon kapták: wattsupwiththat.com/2010/01/23/breaking-news-scientist-admits-ipcc-used-fake-data-to-pressure-policy-makers/

Akvyr 2013.01.22. 08:17:20

Na jólvan. Mint mérnök/kutató/zöld aktivista én tiltakozom a cikk demagógiája ellen. Bár a mondanivaló, és a téma fontossága elvitathatatlan, a cikk túl fekete-fehér, túlságosan gimnazista szintű adatokkal és metódusokkal dobálózik, és a nyelvezete, szövegkohéziója is borzasztó. Ha valahogy, akkor így NEM szabad megközelíteni a témakört.
Ilyen minőségben ez semmit nem ér el, csak idevonzza a trollokat, akik szétfikázhatják. Aki picit is ért hozzá, az talál rajta fogást, aki pedig nem, az teljességgel szarik a témára, és nem most fog elolvasni egy öt oldalas értekezést róla. Többet árt mint használ. Ezt ne.

Avenar 2013.01.22. 08:20:26

@kyanzes: Ott téved, hogy nem 765 millió watt, hanem annak milliószorosa, mivel a m2 és km2 között át kell váltani (tehát nem 1,5-lel kell szorozni, hanem 1 500 000-rel).

Azonban szerintem a cikk ezen része pont nem olyan jellegű, ahol a konkrét számoknak jelentősége van. Legalábbis ha a végkövetkeztetés csak annyi, hogy hú de marha sok hősugárzóval egyenértékű a hőtermelésünk. A számolgatás ebben az esetben csak azért volt fontos a cikkben, hogy valami tudományosnak tűnő alapot adjanak egy érzelmi machinációnak. Kár, hogy a levezetés nem pontos, így bele lehet kötni.

Ahogy a hozzászólásokból látszik, egyáltalán nincs eldöntve, hogy a veszély valós-e és ha igen, mekkora mértékű. Éppen ezért a laikusok (pl én) egy idő után belefáradunk a két fél vitájába, gyakran gondolunk arra, hogy mindkét felet csak üzleti érdekek mozgatják. Ez az eluralkodó cinizmus meg gátja a konstruktív párbeszédnek.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 08:26:43

@Bullshit generátor: Te is lecserélted a vénasszonyt guminőre?

Mizar 2013.01.22. 08:28:14

Eddig egyetlen fizikus sem vállalkozott annak bizonyítására hogy jobb hőszigetelő az a levegő amelynek egy köbméterében (ezer literjében) négy deciliter széndioxid van mint az amelyikben csak három deci található.

Azt viszont mindig elfelejtik megemlíteni, hogy a Napnak van egy ~80 éves ciklusa is, tehát ~80 évenként hasonló is hasonló az időjárás. Valószínűsíthető egy ~250 éves ciklus is.

Az emberiség teljes energiafölszabadítása évente annyi mint amennyi napsugárzási energia éri évente a Dunántúlt. Tehát elenyésző.

Az egész hőhalált halunk hisztinek volt azonban egy nagy haszna: A politikusok elhitték és kötelezték a gyárakat a tisztább termelésre. Jobb lett a levegő minősége.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 08:30:16

Nem tudom mi a francot kell állandóan ilyeneken problémázni.
Nem problémázni kell rajta,hanem alkalmazkodni a megváltozott környezethez!
Ha meg nem tudtok alkalmazkodni,akkor tudomásul kell venni hogy kimúltok!
A kimúlás is a természet rendje,el kell fogadni.Majd lesznek új fajok,vagy nem lesz semmi,akármi is lesz,fölösleges rajta rugózni!

Exploiter 2013.01.22. 08:38:52

A vicc az, hogy az ember, mint olyan, magától is az optimum felé törekszik. A fejlett országok, ahol a lakosok sokkal több erőforrást használnak, csökkenő népességet mérnek. Egy fórummal odébb pont ez a gond, meg a nyugdíj fizetés.
Hahh.
Amúgy ki ne örülne, ha 500 millióan élnénk...?

Akvyr 2013.01.22. 08:39:40

@Mizar: Remélem azt tudod, hogy a dolognak köze sincsen a hőszigeteléshez, vagy az általunk felszabadított (hő)energiához.
Ilyenkor szomorodok el, hogy az emberek még mindig nem értették meg mi a legalapvetőbb érv az üvegházhatású gázok kibocsájtása ellen, pedig ennek aztán tényleg körülbelül fél perc lenne utánaolvasni.

Mizar 2013.01.22. 08:43:38

@Monsanto: Taníts mester! Nos mihez van köze? Magyarázd el az ózonlyukat is.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 08:45:03

@Exploiter: Ez egy ostoba téves hipotézis,hogy hű de fasza lenne, ha a világon csak 500 millió ember élne.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 08:47:51

@Mizar: Hát nem tudom, hogy a Holdon mi a helyzet felétek,de itt ha megnézed az időkép szmogtérképét,akkor az ugyan csak vérvörösben virít.Szóval..

PirAnna 2013.01.22. 08:51:51

@biobender: "Szarban vannak a fiuk, mert tobb mint 16 eve nincs melehedes , mikozben ez alatt az ido alatt bocsatottak ki a teljes CO2 mennyiseg 30 szazalekat."

Sok helyen lehet találkozni ezzel a tévhittel, amit írsz, de attól még sajnos nem igaz. Ha levonjuk a rövid távú természetes hatásokat, akkor a felmelegedés üteme változatlan, ahogy az alábbi rövid videó jól mutatja.

youtu.be/u_0JZRIHFtk

Exploiter 2013.01.22. 08:52:29

@hot-spot:

Miért? Egyik oldalon az elérhető életszínvonal, ami forditottan arányos a lélekszámmal. Ehhez nem kell bizonyítás, a képlet egy paramétere ( élettér ) fix. Mint a nyulak meg a rét. Dinamikus rendszerek ezek, szabályozzák magukat, a világ összes illuminati összeesküvője nem tett annyit a szaporulat csökkenéséért, mint a puszta vágy a jobb életre.

szamaritánus 2013.01.22. 08:55:04

posztolókám, néz meg ezt és máskor kevesebb faszságot írj le.
www.youtube.com/watch?v=qyKJiMptXkU

Mizar 2013.01.22. 08:57:02

@hot-spot: Gyermekkoromban rosszabb volt. Sok kén és korom volt a levegőben. De még a nyolcvanas évek végén is volt olyan reggel, hogy ragadós fekete korom volt az autókon. Sokkal, de sokkal jobb a levegő. Az egy dolog, hogy Miskolc fölött minden szemetet -műanyagot, autógumit elégetnek a cigányok, hogy ne fázzanak. Nem kellene engedni nekik. Lényeg, hogy már nem az ipar a fő szennyező.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 08:57:03

@Exploiter: Na látod,kár aggódni.Ez is egy önszabályzó rendszer.
De ha megnézed alaposabban a Földet,akkor láthatod,hogy kurva sok hely van rajta még mindig.Alig van ember szinte.

AzBence 2013.01.22. 08:59:48

A maja naptár szerint... :-)

Komolyra fordítva. Sok mindennel egyetértek, ami a cikkben leíródott, de nem "emberi szén-dioxid kibocsátás", hanem emberi tevékenységből eredő szén-dioxid kibocsátás/kibocsájtás. Ja igen! A Föld felszíne nem lehet annyi, amennyit a cikk ír, mivel nem szabályos gömb, hanem domborzatokkal, és hegységekkel tagolt, továbbá azért is felesleges az átlagot venni mivel teljesen mások a viszonyok mondjuk egy Kárpát-medencében és egy K2-n, vagy egy Mariana árokban! Elég csak az előbbi kettő esetében a vízforralás jelenségét megnézni. Hány fokon forr víz?

Csak ha már paráztatunk, akkor pontosan paráztassunk.

Amúgy ez egy vizsgán megtörtént eset. A vizsgáztató Tanár megkérdezte a Hallgatót, mivel az egyfolytában ezzel a globálisos felmelengedéssel jött elő, hogy akkor ugyan már mondja meg, hogy a légkört alkotó gázoknak hány százaléka a szén-dioxid? Az úriember 0-10 terjedő skálán mondott, egy pozitív egész számot. Mire a Tanár nagy hanggal 21, 78, 1. Vagyis 21% Oxigén, 78% Nitrogén és a maradék 1%, egy nagyon kis részét teszi ki a szén-dioxid.

Szóval ez is érdekes aspektus szerintem. Az biztos, hogy globálisan rossz irányba haladnak a dolgok (Kína, USA). Például Németország viszont nagyon jó irányba halad, a napelemek, napkollektorok megszokottak arrafelé, házak tetején, vagy réteken, az autópályák mellett természetesen nem is a sípályák kellős közepén.

Talán, ha a magyar kormány is előbb gondolkozna aztán cselekedne. Pl. minek Paks bővítése? Azért, hogy növekedjen a sugárszennyezettség? Nem, hanem orosz politikai érdek/befolyás ki, hogy hívja.

Ehelyett azt a pénzt, amit a paksi bővítésbe feccölünk, azt simán lehetne falvaknak adni, hogy abból szélerőművet, napelemparkot építsenek, akár a faluban, a házak tetején, akár a falu határában. Így lehetnének erős független rendszereink, melyeket a jelenlegi rendszerrel együtt lehetne működtetni, méghozzá úgy, hogy a felesleget betáplálná.

Ja hát az is igaz, hogy ehhez nem kell megkenni senkit. Korrumpálni legfeljebb azt a parasztbácsit kéne, akinek a háza tetejére, vagy a telke végébe épülne meg a "komplexum". Szóval sem magyar politikus (alig garcha), sem orosz oligarcha nem járna ezzel jól, mert ezzel csak mi, egyszerű emberek és a környezet járna jól. Ebben különbözik a "nyugati" politika, a kissé balkáni magyar gondolkodástól. Továbbá az "Ejj ráérünk arra még" mellé bejött a "Más is ezt csinálja, akkor én miért ne?", meg a "Nekem ez jár!" görcsösködése.

Akkor még szót sem ejtettünk a geotermikus energiáról. Hogy is van ez? Magyarország termál nagyhatalom. Szerintem, ha Magyarországnak lenne természeti kincse, gondolok itt elsősorban kőolajra, meg fölgázra, még akkor is inkább importálná ezeket, mint kinyerné.

Nem baj! Így az iagzi. Így van benne kihívás!

Akvyr 2013.01.22. 09:01:56

@Mizar: A lényege, hogy a beérkező rövid hullámhosszú (nap)sugárzást átereszti, a visszavert, kilépő, hosszú hullámhosszú (infravörös) sugárzást viszont elnyeli. Tehát magasabb üh-gáz koncentrációnál, a belépés ugyanúgy akadálytalan, ellenben a kilépésnél több nyelődik el -> felmelegedés.
Ha valami nem világos, akkor ajánlom a sulinetet, vagy a wikipédiát. Egy ilyen cikk alatt talán nem az általános iskolás fogalmakon kellene megütközni. Ráadásul ez nem is környezeti kérdés, hanem alapvető fizikai jelenség.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:06:36

@AzBence: A geotermikus energia kiaknázásához bányászati engedély kell, ha szélerőművet szeretnél a kertedbe,az is engedélyköteles,mivel 1,5 méternél magasabb a létesítmény (az igazi légáramlatok ennél magasabban vannak),tehát agyon és le vagy korlátozva minden létező irányba.Az egyetlen esélyed a 3 méteres szigetelés és a napelemek (ehhez még úgy tudom nem kell engedély de lehet hogy tévedek).
Vagy akklimatizálódsz a külső hőmérséklethez.
Én sok embert ismerek,akik egyáltalán nem fűtenek még -10 fokban sem és túlélik.
Persze van mikor nem.

nevem van 2013.01.22. 09:07:32

@is: ki az a Xenu? De mindegy is, nála sem (magyarul egyébként: neki sem) lehet bizonyítéka arra, amire nincs bizonyíték.
"Dehogyis tegyünk az árvízek ellen, azonnal szüntessük be a gátépítést is." Ezekkel a javaslataiddal sem értek egyet. Ez is butaság, nemcsak a felmelegedési hisztéria.
Tudod az analógiás gondolkodás maximum illusztratív értékű, visszafelé meg egyáltalán nem jár értelmes válaszokkal. Az, hogy téged két dolog emlékeztet egymásra, nem jelenti, hogy ugyanolyan módon kell eljárni.
Javaslat: ha félni akarsz, menj a Vidámparkba.
(Ha még működik.)

Exploiter 2013.01.22. 09:08:29

Amugy el kéne dönteni, miért aggódunk. A bolygóért? Pár milliárd éve itt van, kösz, itt is lesz utánunk meg ennyi ideig. A földi életért? Nagyon nagyon össze kéne szedni magunkat ahhoz, hogy teljesen letaroljuk, szerintem nem menne. A jelenlegi ökoszisztémáért? Az változik folyamatosan, kérdezd meg a nagy gyikokat. Az emberiségért? Ök a probléma, nem? Amúgy egész alkalmazkodó faj, ahogy észrevettem...

Mizar 2013.01.22. 09:09:37

@Monsanto: Tényleg? Nahát! Tehát szigetel. Tudod az mit jelent?

No most ha ilyen okos vagy, akkor bizonyítsd be nekem, hogy egy köbméternyi olyan levegő ami négy deci széndioxidot tartalmaz az jobban szigetel mint az amelyikben csak három van.

Kösz a sulinetet meg a többi tanácsot, de valószínűleg tudok annyit vagy többet a témáról mint te.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:10:54

@Monsanto: Én úgy tudom,hogy a Föld egy zárt rendszer.Nincs ki és belépés és külső behatolás sehonnan,se hideg sem meleg.
És önszabályzó is.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:13:14

Ami vicces az egészben az az,hogy itt senyvedünk az energiahiánytól,miközben a világűrben energiatúltengés van.Egy karnyújtásnyira.:)

Mizar 2013.01.22. 09:14:08

@hot-spot: Rosszul tudod. Nem zárt rendszer. Akkor lenne csak hőhalál ha az lenne!

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:19:00

@Mizar: Miért lenne?
Felmelegedés->magasabb páratartalom->több felhő- > kevesebb napfény.
Mitől lenne hőhalál,ha önszabályzó a rendszer?

Akvyr 2013.01.22. 09:21:20

@Mizar: Egyáltalán nem a hagyományos értelemben szigetel, senki nem is használja rá ezt a szót.
Az viszont nem kérdés, hogy egy köbméternyi olyan levegő, ami négy deci széndioxidot tartalmaz, az több infravörös sugárzást nyel el, mint amelyik csak hármat. Ezt igen egyszerű bizonyítani, az üvegházhatás egyáltalán nem képezi tudományos vita tárgyát, hanem bizonyított tény. Nagyjából 30 (?) celsius fokkal lenne alacsonyabb az átlaghőmérséklet, ha nem lenne ez a hatás. Ez egy fizikai fogalom, aminek alapvetően semmi köze nincs a környezetvédelemhez.

Csak hogy segítsek neked a kötözködésben: a környezetvédelmi vita tárgyát ma az képezi, hogy a mérhető mértékű felmelegedést az emberi tevékenység okozza-e, vagy nem. Sokan sok mindennel érvelnek, nagy a lobbizás is, de a tudományos konszenzus azon a véleményen van, hogy igen, az emberi tevékenység okolható valamekkora részben. A cikk is ezt hivatott kiemelni, csak sajnos nagyon szar lett.

2013.01.22. 09:22:07

@MikeBoy:
"Veszélyes és sugároz is.
Szerinted ennek a veszélyes és sugároz "halmaznak" van metszete? ;)"

Persze, hogy van, csak mérnökként úgy gondolom nem érv az az atomenergia ellen, hogy "veszélyes". Mert a GP fiúk kb ennyit tudnak ellene felmutatni.

A sugárzásról meg ne beszéljünk, mert ha kiderülne, hogy az emberi test is sugároz... :D

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:22:27

@hot-spot: Felmelegedés->magasabb páratartalom->több felhő- > kevesebb napfény->lehűlés->jégkorszak (?)->megfagyott csapadék (hó formájában)-még több visszaverődő fény->......nem tudom a folytatást,mert itt már több variáció is lehet;

-minden csapadék megfagy a levegő száraz a fény visszaverődik és vagy tovább hűti a bolygót,vagy megfordul a folyamat, vagy nagyon lassan elkezd melegedni és olvadni.

Akvyr 2013.01.22. 09:22:28

@hot-spot: Szerinted a föld energetikailag egy zárt rendszer? Tyű-ha.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:24:50

Vagy,
megáll a folyamat és a Föld egy hatalmas hógolyó formájában létezik tovább a végtelen időben és térben egészen addig,míg nem jön egy kisbolygó ami feltöri a jeget és megváltoztatja az éghajlatot.
Tudjuk hogy volt ilyen korszaka a földnek,amikor az egész nem volt más,mint egy hatalmas hógolyó.

2013.01.22. 09:25:21

@szbp:
ez egy hozzáértő szakmai hozzászólás volt. respect érte, bár szerintem aki ezt a blogot olvassa, annak tökmindegy. :(

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:26:27

@Monsanto: Bizonyíték rá,hogy a történelme során volt időszak,amikor évezredekig jégbe volt burkolózva és ha nem jön egy kisbolygó,ami megbontja ezt az állapotot,és felborítja a rendszert,akkor most nem lenne emberiség.
Bezony.

reszeg tengeresz 2013.01.22. 09:27:43

Na greenpeace...
Ti meg a lo tulso oldala vagytok buzikaim. Semmivel sem vagytok jobbak, mint az olajlobbistak. A bullshit, az bullshit.

2013.01.22. 09:31:39

@AzBence:
"Például Németország viszont nagyon jó irányba halad, a napelemek, napkollektorok megszokottak arrafelé, házak tetején, vagy réteken, az autópályák mellett természetesen nem is a sípályák kellős közepén."

Három kérdés:
a., mennyi energiába és mindenféle kellemes vegyi anyag felhasználásába kerül a "napelemek" előállítása?
b., pontosan milyen erőforrást használnak ennek az energiának az előállításához?
c., akkor ez miért is jó nekünk?

Attól, hogy áttoljuk a döglött tehenet a másik oldalra nem lesz jobb. (Még ha kínában füstöl, akkor sem.)

Szimpatikus dolognak tartom a megújuló energiákat, de nem csodaszerek azért..

Akvyr 2013.01.22. 09:32:10

@hot-spot: nem tudom, hogy hülyéskedsz-e vagy nem, ezért érdemben nem is reagálok, csak annyit mondok: Nap. Ennyit az energetikailag zárt rendszeredről.

tükörfúró 2013.01.22. 09:32:44

@reszeg tengeresz: Naigen, ha a zöldűr ennyire be lenne tojva ettől, nekik kellene első helyen reklámozni az atomerőművet. Mert milliárdok halála, globális háborúk, fajok ezreinek pusztulása, 20m tengerszint emelkedéshez képest 5 csernobil és 10fukusima is csak egy szunyogcsipés...HA tényleg vannak, lennének ilyen nagyságrendű reaktorrepedéses nukleáris balesetek 50évenként.
Szerintem nem, mert a technológia minnél elterjedtebb, olcsóbb és közhasznubb, annál több az egyedi és globális tudás róla, annál több kutatás megy a témában, annál többet tanulhat a tudományos közösség a "majdnembalesetekből"...stb.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:32:53

@Monsanto: Ha nem lenne zárt rendszer,akkor nem lett volna évmilliókig,vagy még annál is tovább az egész bolygó jégpáncélba burkolózva a földtörténet során.
Nézz utána nyugodtan.
Ez nem elég bizonyíték neked?
Nem egy rövid korszak volt,hanem évmilliók.Ez akkor történt,amikor a földrészek még egyben voltak.
Egy földrész volt.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:34:41

@Monsanto: Akkor én meg annyit mondok neked hogy Vénusz.
Üvegházhatás ezerrel,közel a nap és már rég el kellett volna füstölnie a TE elméleted szerint.
Csöcspénisz!

_wood_ 2013.01.22. 09:36:14

mennyire nulla cikk ez már?! miért nem lehet normálisan írni ezekről a dolgokról? k*rvára kontraproduktív...

Medgar 2013.01.22. 09:42:48

@fidesz = népirtó csőcselék: Szerintem tanulj meg olvasni, mielőtt írni kezdesz. Néhány címszó amin el tudsz indulni:

Viking hódítások (Görland, Izland)
Középkori szőlőtermesztés a Brit szigeteken
Izland gabonatermesztése a középkorban
Római divat az I. században
Az észak-amerikai bennszülöttek öltözködési szokásai

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:43:45

@Monsanto:GEOLÓGIA!

Zárt rendszernek nevezzük azokat a rendszereket, amelyeknek határain keresztül
anyagkicserélődés nem történik, viszont energiaáramlás lehetséges.

3. A FÖLD MINT ZÁRT RENDSZER
Fentiek figyelembe vételével a Föld, egészében, zárt rendszernek tekinthető. Határain keresztül folyamatos
energiaáramlás történik, hiszen a napsugárzás Földünket állandóan melegíti. Ugyanakkor nagy hullámhosszú
infrasugárzás formájában a Föld hőt veszít. Az anyagáramlást tekintve az elszigeteltség nem tökéletes, mert a légkör
külső részéből kis mennyiségű hidrogén elszökik az űrbe, illetve meteoritok formájában idegen anyag bejut a
rendszerbe. Ez azonban a Föld egész tömegéhez viszonyítva gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható, így a Föld
valóban zárt rendszer.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:48:05

Szeretem mikor bebizonyosodik,hogy nekem van igazam.:)

$pi$ 2013.01.22. 09:49:23

@hot-spot: "Ha nem lenne zárt rendszer,akkor nem lett volna évmilliókig,vagy még annál is tovább az egész bolygó jégpáncélba burkolózva a földtörténet során."

Ez marhaság, a föld soha nem volt zárt rendszer, ott a nap, ami iszonyatos mennyiségű energiával bombázza a földet. Ha nem lenne, akkor a showball-earth nem "évmilliókig" tartott volna, hanem mindörökké. És nem a víz fagyott volna meg a felszínen, hanem a légkör is.

A föld a "goldilocks-zone" -ban van, ami azt jelenti, hogy a nap nem csak egyszerűen melegíti a földet, hanem éppen annyira melegíti, hogy a szén alapú élet kialakulhatott (nem fagy csontá és nem forr fel, folyékony víz tallható rajta).

Zárt rendszerben nem alakulhatott volna ki az élet, nem indulhatott volna el az evolúció, érvényesült volna az entrópianövekedés elve, a föld egy halott szikladarab lenne némi meteoritokból származó jéggel.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:51:06

@$pi$: Többet kéne olvasnod.

HARTAI ÉVA,
GEOLÓgIA

Ebből tettem be a fenti idézetet.

Akvyr 2013.01.22. 09:53:35

@hot-spot: tehát, mint mondtam, energetikailag nem zárt. Most öngólt rúgtál?

Egy összefüggő jégrétegnek egyébként számos oka lehet, többek között pont az üvegházhatású gázok hiánya az atmoszférában, illetve, hogy a jég albedója roppant magas, szinte mindent visszaver, tehát nem melegszik a felszín. Ez egy többszörös pozitív visszacsatolás, amiből ha egyszer kizökken a rendszer, akkor nem kerül bele vissza egykönnyen.

Mizar 2013.01.22. 09:53:56

@Monsanto: Én a szigetelés szót jónak tartom rá.

Én még nem találkoztam fizikussal aki ki tudta volna mutatni -tehát meg tudta volna mérni, hogy e tekintetben van különbség a két említett elegy között. Mivel a széndioxid elenyésző mennyiségben van jelen a levegőben.

Ami komoly tényező az a levegő vízgőztartalma. Az viszont összefügg a Nap sugárzásával, és valamennyire az erdők, a növényzet mennyiségével.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:56:10

@$pi$: Az is volt.A Föld,egy halott szikla volt,jégbe burkolózva.
Míg nem egy kisbolygó segített kibillenteni ebből az áldatlan állapotából.
Ha ez a kozmikus baleset nincs,akkor nem lett volna kontinensvándorlás sem és emberiség sem.
A Pangea mint szuper kontinens felveti annak az elméletét is,hogy talán nem is forgott a Föld.
Akkoriban.
Hiszen nem volt kontinensvándorlás sem.

Patrick Bateman 2013.01.22. 09:56:25

@scabeabnde: Ne mossuk össze a dolgokat, ezt hagyjuk meg a GP propagandának. Senki józanul gondolkodó nem tagadja a környezetszennyezés tényét és a környezetvédelem fontosságát, az ember okozta globális felmelegedés teóriája ettől teljesen független. Az a méregzöld karaktergyilkosság egyik eszköze, amikor letámadunk valakit, hogy "úúúúúgy, szóval nincs golobális fölmelegedés, mi? te aljas környezetromboló, te, azt akarod, hogy a Föld, amit unokáinktól vettünk kölcsön, mérgekkel és sugárzó anyagokkal összemocskolt, élhetetlen szeméttdomb legyen?!"

$pi$ 2013.01.22. 09:57:09

@hot-spot: "Zárt rendszernek nevezzük azokat a rendszereket, amelyeknek határain keresztül
anyagkicserélődés nem történik, viszont energiaáramlás lehetséges. "

Áhhh, hát ha a föld felmelegedéséről és lehűléséről beszélsz, akkor szerencsésebb lenne a "zárt rendszer" fogalmát kvantummechanikai értelemben használni, merthogy ez a te definíciód egyszerűen figyelmen kívül hagyja az energiát. Ennek megfelelően egyáltalán nem állít semmit a rendszer hőmérsékletéről. :) Csak annyit állít, hogy a föld tömege nagyjából állandó marad. :)

mendson 2013.01.22. 09:57:23

Az nagy gond , hogy egy több tizezer éves ciklus lefutását jellemző hullámgörbe 100-200 éves szakaszának kilengéseit vizsgálgatják. Minden meterológiában járatos tudja, a föld biológíailag aktiv életben sokkal több meleg időszak volt mind hideg. Gyakorlatilag egy óriási ingáról van szó melyen az emberi tevékenység csak az ingára szálló porszem. Na és pár apróság . Fizikából tudjuk a levegő elemeinek parciális állapotait. Ami a mi szempontukból lényeges ,ha melegebb levegőben a páratartalom relativ állapota nem változik akkor több viztartalmat jelent, a több viz több és messzebbre jutó esőt jelent . Mert ugye nem csak azt tudjuk , hogy Grönland nevet nem a viking iróni szülte , hanem arról is , hogy a szahara nem sivatag hanem vizekkel rendesen ellátott vidék volt . Ugye senki nem hisz abban , hogy a homokért vivtak komoly harcot észak afrikai, mezopotámia é középázsia népei.A természet élövilágát meg nem kell félteni, ha a változás olyan ezer év körüli.A fókák,pingvinek elég szépen élnek mérsékletöv alatt is.A költöző madaraknak meg már nem kell annyít költözniük A jeges vidékek élövilágáról meg csak annyít, például a jegesmedve léte az evolución kivül annak is köszönhető , hogy akkor nem volt greenpeace amely szervezet hatalmas erdőtüzek segítségével akadályozta volna meg a lehülést és az északamerika grizzly szintelenedését.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 09:57:39

@Monsanto: Ha elolvasod a dolgozatot,akkor láthatod hogy elenyésző.És mivel elenyésző,így zárt rendszernek tekinthető a Föld.De nem vitatkozom már veled tovább,mert meddő vita.

Mizar 2013.01.22. 09:57:59

@hot-spot: A geológia nevezheti zárt rendszernek, felőlem annak nevezi aminek akarja.
Fizikai értelemben azonban nem zárt rendszer.
Nem is lehet az, az képtelenség lenne.

Akvyr 2013.01.22. 10:00:31

@Mizar: Hát, az alacsony koncentráció nem kellene, hogy elrettentsen bármilyen fizikust. Fogjon egy CO2 tartályt, és keverjen ki eltérő levegő-elegyeket, aztán mérje le azokat. Ez aztán tényleg nagyon egyszerű. De abban egyetértünk, hogy vannak sokkal erősebb Üh-gázok, például az általad is említett vízgőz.

2013.01.22. 10:02:20

@hot-spot:
legtöbben viszon nem tudják a zárt és izolált rendszer között mi a difi.
és ez nem geológia, hanem fizika. :)
bár tudományterületenként eltérő defíníció van/lehet.

$pi$ 2013.01.22. 10:02:39

@hot-spot: "Az is volt.A Föld,egy halott szikla volt,jégbe burkolózva.
Míg nem egy kisbolygó segített kibillenteni ebből az áldatlan állapotából."

A snowball earth végét nagy valószínűséggel nem külső hatás, hanem a megnövekedett vulkáni tevékenység okozta. Kisbolygó biztos nem ütközött a földbe, annak nyoma lett volna és valószínűleg elpusztította volna az életet.

Kisbolygó (proto-planet) jóval előbb, a hold kialakulásakor csapódott a földbe, de ekkor még nem volt jég és élet sem a földön.

Szóval én azt hiszem, hogy két, egymástól nagyon távoli és alapvetően különböző esetet keversz össze.

Akvyr 2013.01.22. 10:03:47

@hot-spot: Az anyagáramlás elenyésző (meteoritok, űrhajósok, stb.) az energiaáramlás viszont - idézem az idézetedet - " Határain keresztül folyamatos
energiaáramlás történik". Azaz, mint kezdetektől mondtam, energia szempontjából egyáltalán nem zárt.

Ezzel szemben te ezt állítottad: "Nincs ki és belépés és külső behatolás sehonnan,se hideg sem meleg." - ami továbbra is hülyeség.

scabeabnde 2013.01.22. 10:03:53

@Patrick Bateman:

tévedsz, a Földön, a természetben minden kapcsolatban áll az emberiséggel, és az esetleges kipusztulásával

lehet, hogy az emberi civilizáció eltűnése nem is a forróság miatt fog bekövetkezni, hanem az oxigénhiány miatt.

Patrick Bateman 2013.01.22. 10:05:30

@scabeabnde: Lehet. De itt és most nem az oxigénhiányról beszélünk, összemosni pedig kár ezeket a dolgokat, mert úgy járunk, mint a politikusok.

Mizar 2013.01.22. 10:07:06

@hot-spot: Ezek egyáltalán nem így vannak.

A föld forgása folyamatosan lassul, létrejötte óta.
Viszont több dologról nincs szó a cikkben.
Például arról sem, hogy a Naprendszer egy galaxisközpont körüli keringése során (ami kb. 220 millió év) többször is átlépi a galaktikus síkot. Így a csillagközi tér is hol ritkább, hol sűrűbb a Naprendszeren belül. Ezek okozzák a nagy klímaváltozásokat. A Nap oszcillációja sincs megemlítve, ami a ~11, a ~80 és a ~250 éves időjárási ciklusokat okozzák. Szóval a "lehetséges" (szerintem meg bizonyos) csillagászati okok nincsenek megemlítve csak a "bűnös" ember. Mint hajdan a papok -el kell ültetni az emberek fejében a bűntudatot, hogy azután "kézivezérelhessük" őket.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:07:38

-A Vénuszon tombol az üvegházhatás,egy kőhajításnyira van a Nap és még mindig nem párolgott el a Vénusz .
Érdekes,vajon miért is?:)

2013.01.22. 10:08:31

@Monsanto:
"In thermodynamics, a closed system can exchange energy (as heat or work) but not matter, with its surroundings. An isolated system cannot exchange any of heat, work, or matter with the surroundings, while an open system can exchange all of heat, work and matter."
en.wikipedia.org/wiki/Closed_system

Ezt vedd figyelembe, kérlek.

scabeabnde 2013.01.22. 10:09:44

@Patrick Bateman: mindkettő a széndioxid szint emelkedése miatt következik be, nincs özzsemosás, mert pontosan ugyanarról szól a dolog: csökken a Föld oxigéntermelése és sokszorosára nő a széndioxidtermelése. Végeredmény: alacsonyabb oxigénszint. Az emberiség globális eszméletvesztés útján fog kihalni ;)

Mizar 2013.01.22. 10:11:12

@scabeabnde: Volt hideg időszak a földön amikor a széndioxid koncentrációja tíz százalék fölötti volt. Most nincs fél százalék és meleg van.

A növények valójában fuldokolnak. Ezt onnan lehet tudni, hogy egy széndioxiddal dúsított fóliasátorban "megtáltosodnak".

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:11:19

@Mizar: A világűrből max a gravitáció és a tér különböző sűrűsége hat a Földre (sebességére).De sztem az is elenyésző.
Véleményem szerint ha odébb tolnák a földet a Vénusz helyére vagy a Mars pályájára holnap,akkor sem pusztulna ki az élet.
Max az emberiség.

scabeabnde 2013.01.22. 10:11:45

@hot-spot: a Merkúr közelebb van a Naphoz mint a Vénusz, a Vénusz ennek ellére melegebb, az ottani üvegházhatás miatt

Bobby Newmark 2013.01.22. 10:12:01

@hot-spot: Neked meg lehet, hogy kevesebb hülyeséget kellene olvasnod...

Ez a hozzászólásod úgy kompletten hülyeség, ahogy van, nincs olyan állítás benne, ami igaz. (tudomány jelenlegi állása szerint, természetesen)

$pi$ 2013.01.22. 10:12:10

@Mizar: Amire itt szükségünk van, az a

termodinamikai értelemben vett izolált rendszer v.
atomfiozikai értelemben vett zárt rendszer

a többi "zárt rendszer" nem mond semmit az energiaáramlásról, tehát eleve használhatatlan a dolgok hőmérsékletének vizsgálatához.

Ez a "geológiai zárt rendszer" meg teljesen használhatatlan és hamis, amennyire én látom. A föld soha nem volt "geológiai zárt rendszer", a légkör egy része elveszett, a föld teljes vízkészlete becsapódó meteoritokból származik, a holdat is külső tömeg becsapódása szakította ki, elképzelhető, hogy az élet is külső forrásból származik, a dínókat is egy ilyen becsapódás nyírta ki. Amúgy meg a földet folyamatosan éri a kozmikus sogárzás, aminek egy része nagyon is anyagi. Úgyhogy ez a "geológiailag zárt rendszer" egy illúzió.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:12:39

@scabeabnde: DDDDDDDDDDDDDD
Baszki ezen akkorát röhögtem.DDDD
Ezt most elképzeltem,ahogy globálisan elájul az emberiség.:))
De előtte az alacsony oxigénhiány miatt elhülyül.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:14:09

@Mizar: Ez mit jelent?
Mármint milyen egy megtáltosodott kaktusz vagy banánfa?

Mizar 2013.01.22. 10:14:49

@scabeabnde: A Föld oxigénszintje a dinók kihalása idején csökkent le harminc valahány százalékról tizen valahány százalékra. (Kihalásukat a fulladás is okozhatta -a tüdejük nem ilyen alacsony értékre volt belőve. Mostanában még mindig csak 21%. Éppen elég.

Mizar 2013.01.22. 10:15:49

@hot-spot: Minden nagyobbra nő széndioxid többlet esetén.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:15:54

@scabeabnde: Akkor tehát lehet hogy a Merkúr is zárt rendszer?
Különben már folyékony magmaként kellene hogy forogjon, ilyen közel a Naphoz,nem?

$pi$ 2013.01.22. 10:17:08

@Mizar: "Kihalásukat a fulladás is okozhatta -a tüdejük nem ilyen alacsony értékre volt belőve."

Már ne is haragudj, de ez hülyeség.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:18:44

@Mizar: Tényleg?Ez érdekes téma,lehet hogy utána olvasgatok még ennek.De hogy lehet ez?Mármint miért?
Mi az oka?És mi a következménye?
Én jobban tartok olyasmitől,hogy a növények egyszer csak elkezdenek valami mérgeket okádni magukból,így védekezvén az emberek ellen,akikben felismerik majd az első számú közellenséget.
Volt is egy ilyen horrorfilm.)

scabeabnde 2013.01.22. 10:21:26

@hot-spot: a globális elhülyülés globálisan körülvesz minket...

Mizar 2013.01.22. 10:22:30

@hot-spot: No kmeg a Nap sugárzása. Lehet, hogy te elhanyagolhatónak érzed, de enélkül pár héten belül leállnának a légmozgások, pár hónapon belül kiszáradnának a folyók és az életnek annyi.
Megnézhetnéd a "zárt rendszeredet".
Na ezért nem zárt rendszer a Föld.

Mizar 2013.01.22. 10:23:38

@$pi$: Hát nem az. Persze még nem ez a hivatalos paradigma.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:24:37

@Mizar: Azért döglöttek ki,mert telibe találta őket a gamma kitörés és az ebből adódó sugárzás.
Azok élték túl melyek;
1-nagyon erős páncélzattal bírtak (krokodil,teknős)
2-nagyon erős külső réteggel bírtak és volt felettük még egy szféra (óceán,cápák)
3-nagyon kicsik voltak és a föld alatt éltek (cickányok)

Minden más elpusztult.

Mizar 2013.01.22. 10:28:26

@hot-spot: Igen, ez a változat van most elfogadva.

Én meg úgy gondolom, hogy az alacsony oxigénszintet is bírók maradtak meg.

A halgyíkok is kipusztultak, ezt ne feledd!

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:29:35

@Mizar: A légmozgásnak nincs köze az élethez.
A Jupiter Európa nevű holdját több km-s jégpáncél borítja.Messze van a Naptól,légmozgás nulla.Még is lehet élet a jég alatti óceánokban.Szóval a kipusztulás max az emberiséget fenyegeti,de nem az életet.

Mizar 2013.01.22. 10:34:49

@hot-spot: Maradjunk annyiban, hogy a Nap sugárzása nélkül az életnek igen gyorsan vége lenne.

Nem a légmozgás elmaradását jelöltem meg okként, csak utaltam arra, hogy mindent a Nap mozgat.
És szerencsére a Naprendszer is nyílt rendszer.
Éppen az a lényeg, hogy egyenletesen áramlik ránk a hő, de a fölösleg távozik is. Ezért nyílt rendszer a Föld is. Ha nem az lenne akkor hőhalál lenne a következmény.

rekszem 2013.01.22. 10:36:05

sajnos már a magyarországi klíma előrejelzések is elég borongósak

a évi forró napok száma az elmúlt évtiezedekben jelentősen megnőtt (asszem 34 fok felett vagy ilyesmi) és további növekedése várható

továbbá érdemes azt a józan paraszti ésszel is felfogható kérdést felteni, hogy ha vajon ha az elmúlt 150 évben sok sok milliárd tonna fosszilis tüzelőanyagot elégettünk, akkor az vajon következmébnyek nélkül mnaradhatott-e, és maradhat-e a jövőben?

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:36:22

@Mizar: Szerintem ezt az elméletedet magyarázd meg a geológusoknak:)

$pi$ 2013.01.22. 10:36:30

@Mizar: "Persze még nem ez a hivatalos paradigma."

Nem is lesz az, mert marhaság, már ne is haragudj. Mérhetetlen sok érvet lehetne felsorolni ellene. Most csak úgy néhány ami eszembe jut:

(1) A dinoszauruszok nem haltak ki. Csak a nagytestű fajok.
(2) A dinoszauruszok tüdeje sokkal fejlettebb volt az emlősök tüdejénél.
(3) A nagytestű fajok sokkal gyorsabban haltak ki mint amennyi idő alatt a föld légköre megváltozhatott volna.
(4) A jurassic korban a légkör oxigéntartalma mélyponton volt[1]. Ami azt illeti a dinoszauruszok teljes 165 millió éve alatt kevesebb volt az oxigéntartalom mint most. :)

[1] www.nap.edu/openbook/0309100615/gifmid/30.gif

Mizar 2013.01.22. 10:36:34

@hot-spot: Ennek nagyon egyszerű biokémiai magyarázata van. Nézz utána.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:38:22

@rekszem: 38 fokig kibírom a hőt, pár hétig.Utána a 32 fokban már fázom.
Jó lesz,ha gyorsan feltalálják a hőszabályzós ruházatot.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:39:12

@Mizar: Engem jobban meggyőz egy tudományos kutató dolgozata,mint a te feltételezéseid.
Ugye nem baj?

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:40:42

@$pi$:
Az 1 pont már is elvérzett.Mi a helyzet a krokodillal és teknőssel? Tán bolhafasznyi méretük volt és azért nem haltak ki?És a cápa meg ebihal volt?

rekszem 2013.01.22. 10:42:28

@hot-spot: tartósan 38 fokban szeirntem az lenne a legkissebb problémád, hogy meleged van :)

$pi$ 2013.01.22. 10:43:28

@hot-spot: "Az 1 pont már is elvérzett.Mi a helyzet a krokodillal és teknőssel?"

Az a helyzet velük, hogy (1) nem dinoszauruszok és (2) nem nagytestűek.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:44:32

@rekszem: Tavaly sikeresen túléltem a tartósan 38 fokos lakásban.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:46:50

@$pi$: Ne zavarjon az a tény sem,hogy 10x ekkora krokodilok futkostak akkor, mint manapság.Régészeti leletek,tudod?

Ami tény,hogy összementek.
A krokik is, a cápák is és a dínók is.Meg a teknősök is.

Mizar 2013.01.22. 10:47:39

@hot-spot:

:-)
Megváltozhat az ő véleménye is.
Nem akarok meggyőzni senkit. Mindenki azt hisz amit akar.
Mindössze leírtam, hogy én mit gondolok.

Patrick Bateman 2013.01.22. 10:48:37

@rekszem: MINDEN előrejelzés borongós, ezt kellene észrevenni. Ez egész egyszerűen az emberi személyiség egyik immanens összetevője, hogy minden bokor mögött romló tendenciákat vél látni. Te hallottál valaha akár egyetlen olyan népszerű elméletről, amelyik azt állította volna, hogy valami graduálisan JAVUL? Aligha. Evolúciós túlélési tényező, hogy az marad fönn, aki mindig a legrosszabbra készül. De ettől még távolról sem biztos, hogy igaza van.

Racionálisan végiggondolva az egész vita nem tudományos síkon zajlik. Állíthatjuk-e józanul, hogy az a klímatudomány, amelyik azt, hogy három nap múlva egy bizonyos helyen esni fog-e, kb. 70%-os valószínűséggel tudja megjósolni, képes néhány évtized viszonylatában 1-2 fokos fluktuációkat megbízhatóan előrejelezni? Ez teljesen abszurd és spekulatív.

Ahogy írtam is, ezek az elméletek sokkal inkább az emberi psziché igényeit kielégítő mítoszok. Bennük van a mitológia minden eleme:
- a globális világfordulat gondolata (mióta történetírás van, azóta élünk "egy új kor hajnalán", nem?)
- az eredendő bűn mítosza (összemocskoltuk a Földet)
- a vezeklés igénye (nagyon rosszak voltunk, és büntetést kapunk)
- a megtisztulás vágya (gyűjtsünk szelektíven hulladékot, ne eregessünk szén-dioxidot a levegőbe)
- a felemelkedés transzcendens ígerete (ha mindezt megtesszük, jobb világ köszönt ránk)

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:49:30

Összementek.
Ennek oka lehet a nagy sugárzás (csernobili erdőben lévő fajok is lényegesen kisebbek lettek a sugárzás következményeként).
A csökkent oxigénszint lehet következménye a gamma kitörésnek (?).Nem tudom.
Mind a nagy sugárzás,mint az oxigén csökkenése,kisebb utódokat eredményez.

Mizar 2013.01.22. 10:50:21

@$pi$: Én másképp tudtam.

Úgy tudtam, hogy a Dinók idejében nagyobb volt az oxigéntartalom aránya mint most, és a dinók kihalásakor jelentősen 20% alá esett.

Ha van anyagod arról amit írtál szívesen elolvasnám.

Bobby Newmark 2013.01.22. 10:51:51

@hot-spot: Ez csak azért van, mert önálló gondolkodásra képtelen vagy, csak hajtogatod ugyanazt a baromságot kurvára magabiztosan, közben meg nem is érted.

Az, hogy zárt rendszer, az csak annyit jelent, hogy az energia csak sugárzással áramlik, olyan nincs, hogy egy anyagi részecske elhagyja a rendszert, és az így energiát veszít.

Ez SEMMIT nem mond a sugárzással közölt energia mennyiségéről, mérlegéről, meg úgy általában semmiről, aminek köze lenne az itteni témához.

De nyugodtan rugózz csak rajta, rettentő intelligens benyomást keltesz vele.

rekszem 2013.01.22. 10:51:54

@hot-spot:

aham, az már valami :)

Bobby Newmark 2013.01.22. 10:54:27

@hot-spot: Próbáld meg ugyanezt 85 évesen!

$pi$ 2013.01.22. 10:54:35

@hot-spot: "Ne zavarjon az a tény sem,hogy 10x ekkora krokodilok futkostak akkor, mint manapság.Régészeti leletek,tudod?

Ami tény,hogy összementek.
A krokik is, a cápák is és a dínók is.Meg a teknősök is. "

Jah, nem zavar. Azt mondtam, hogy a nagytestű dinoszauruszok kihaltak (persze nem én találtam ki). A krokodilok, a cápák, és a teknősök nem dinoszauruszok, azokról nem mondtam semmit. Te akarod belekeverni őket a dinoszauruszok közé, hogy bebizonyítsd nem minden nagytestű dinoszaurusz halt ki, dehát ettől még egyik sem lesz dinoszaurusz.

"Azonban mégis a krokodilok győztek. A gyorsan élő dinoszauruszok nem élték túl a kréta korszak végén bekövetkezett kataklizmát, amikor is egy aszteroida csapódott a Földbe, és a fotoszintézis leállt. A lassan növekedő krokodilok ellenben kitartottak, míg a feltételek javultak, és ma megtalálhatóak a trópusokon és szubtrópusokon is."[1]

[1] www.bevezetem.hu/cikk/krokodil-vs-dinoszaurusz

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 10:54:36

@Bobby Newmark: Én pont telibe szarom a te benyomásodat hidd el.Simán leírom az érveimet és ellenérveimet illetve észrevételeimet.Ha téged ez zavar,akkor menj és lájkolgass tovább a fészbúkon ahogy eddig.:)

rekszem 2013.01.22. 11:00:16

@Patrick Bateman:

lehet, hogy van benne igazság amit mondasz, de sajnos az is lehet, hogy most nem tévedünk

ha csak körbenézünk a szűk környezetünkben, már akkor is a környezeti rombolás minden verziójával találkozhatünk és a gazdaság természete is olyan, hogy növekvő kibocsátással kell számolnunk

sajnos el kell dönteni, hogy melyik ujjunkba harapjunk, vagy csökkentjük az erőforrások felhasználást, ami minden bizonnyal szociális katasztrófával járna együtt, vagy elhasználunk minden erőforrást és akkor jó eséllyes egy ökológia katasztrófával kell szembenéznünk

de amúgy az is érdekes, hogy a dinók kihalásánanak tényét és az azt okozó meteorit elméletét nem nagyon vitatja senki, pedig az csak emberi ésszel felfogható mértékű kődarab volt

most a felfoghatatlan mennyiségű erőforrás felhazsnálás esetében pedig egyszerűen még a lehetőségét is tagadjuk, hogy negatív hatásokat okozhat

$pi$ 2013.01.22. 11:01:10

@Mizar: "Ha van anyagod arról amit írtál szívesen elolvasnám."

Belinkeltem azt a grafikont, hirtelen ezt találtam[1]. Itt egy másik utalás, ez amellett érvel, hogy a dinoszauruszok kimondottan imádták az alacsony oxigéntartalmat:

"Dinosaurs first appeared during a long period of low oxygen and therefore developed highly efficient breathing mechanisms that allowed them to thrive while many other species became extinct."[2]

Nem vagyok szakértő, de én azt hiszem, hogy az a legendás magas oxigéntartalom a dinoszauruszok ideje előtt volt.

[1] www.nap.edu/openbook/0309100615/gifmid/30.gif
[2] edition.cnn.com/2003/TECH/science/11/03/dinosaurs.oxygen.reut/

$pi$ 2013.01.22. 11:05:18

@rekszem: "pedig az csak emberi ésszel felfogható mértékű kődarab volt"

"most a felfoghatatlan mennyiségű erőforrás felhazsnálás esetében pedig egyszerűen még a lehetőségét is tagadjuk, hogy negatív hatásokat okozhat"

Annak a "felfogható" méretű kődarabnak "felfoghatatlan" hatása volt. Sokkal nagyobb, mint a hatás, amit az ipari fejlődés jelent. Nem lehet komoly érv, hogy az egyiket fel tudod fogni, a másikat meg nem. Én inkább azt mondanám, hogy ha nem tudsz "feldogni" valamit, akkor ne mondj róla véleményt.

Patrick Bateman 2013.01.22. 11:06:39

@rekszem: Az emberiség eddigi történelme során sohasem sikerült az erőforrásfelhasználást tartósan csökkenteni. Erre egyszerűen képtelenek vagyunk. Azok a civilizációk csökkentették érdemben az erőforrásfelhasználásukat, amelyek kihaltak, ld. maják, aztétok, a Húsvét-sziget kultúrája. Ha fenn akarunk maradni, együtt kell élni a folyamatosan növekvő erőforrásfelhasználással. Ez az egyetlen út. Ha elfogy, újakat kell találni. Ha a felhasználásának negatív hatásai dominálnak, akkor másképp kell használni (pl. atomenergia. Kb. nonszensz, hogy uránhajtású gőzgépeket üzemeltetünk, a fúziós reaktorok viszont egyszer és mindenkorra megoldanak minden zöld fejfájást, ebbe kell invesztálni).

rekszem 2013.01.22. 11:10:00

@$pi$:

de kérdés, hogy ha sohasem lett volna dino kihalás, akkor is fel tudnád fogni egyy pár km átmérőjű kődarab globális hatását, ami az óceánba csapódik?

mint ahogy a jelenlegi helyzet komolyságát sem biztos, hogy képesek vagyunk felfogni (lásd, aki a 38 fokos tartós meleg hatásait csak úgy tudja elképzelni, hogy melege van-e vagy sem)

$pi$ 2013.01.22. 11:11:38

@rekszem: Ezt a gondolatmenetet mondjuk nem értem.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:13:35

@rekszem: Nem zuhantunk még fekete lyukba tudtommal,még is képesek vagyunk felfogni hogy mi történne.

rekszem 2013.01.22. 11:13:43

@Patrick Bateman:

igen, ebben igazad van, és sajnos lehet, hogy a végkimenetel is a húsvét szigetekhez lesz hasonló

növekvő emberiség mellett egészen biztosan nem tudjuk csökkenteni az erőforrás felhasználását, de törekedni kellene a felesleges és pazarló kibocsátások megszűntetésére (lásd, szarul hőszigetelt házak, motorizált közlekedés a belvárosban, vedd meg dobd el termékek, bolygó túloldalára repülni tárgyalni, nyaralni, stb, stb)

babo_ 2013.01.22. 11:14:56

@Patrick Bateman: A mondottakkal csak az az aprócska bibi, hogy kaotikus folyamatoknál pontosabbak a hosszútávú becslések (statisztika), mint a rövidtávúak

Bobby Newmark 2013.01.22. 11:15:46

@hot-spot: Persze, még véletlenül se foglalkozz azzal, amit mondtam, meg hogy totál félreértelmezel egy mondatot, inkább építs egy szééép nagy szalmabábot, az ám az szofisztikált érvelés!

rekszem 2013.01.22. 11:17:32

@hot-spot: @$pi$:

te el tudod képzelni, hogy mi lenne ha pár fokkal növekedne az átlaghőméréséklet? mármint mi lenne veled konkrétan? illetve el tudod képzelni, hogy milyen hatása van a légkörbe jutó gázoknak hosszútávon?

nekem nem könnyű és a kutatóknak sem tűnik annak, gondolom egészen addig míg példát nem látunk pro vagy kontra

mindenesetre a húsvét szigetek azért intő példa lehet

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:18:38

@Bobby Newmark: Te mi a fenének pattogsz itt ennyire?Ha idegesítelek vagy unod a témát akkor miért nem húzol el a bal fenébe?
Ne hogy már te akard megmondani hogy én mit írjak és mit ne írjak?
Koccolj le rólam és keress magadnak új kis pajtást,akit zaklathatsz a baromságaiddal!
Irigy kis pöcs!

Patrick Bateman 2013.01.22. 11:21:11

@babo_: Ha kellően nagy a mintavételezési sokaság. Jelenleg azonban sem kellő mennyiségű adat nincs, sem a tényezőket nem ismerjük kellőkeppen, de még ha mindez rendelkezésre állna, akkor sincs elegendő számítási teljesítmény. A kaotikus folyamatok épp jellegüknél fogva kaotikus fluktuációkat, szélsőségeket produkálnak. Ahhoz nagyon széles vizsgálati tartomány kell, hogy a trendek elválaszthatóak legyenek ettől a zajtól. Jelenleg képtelen vagyunk ilyen méretű globális rendszereket elemezni, csak ködszurkálás folyik.

rekszem 2013.01.22. 11:23:53

@Patrick Bateman:

ok, de ha 10 év még volt sarki jégtakaró és 10 múlva már ne lesz, akkor azért érdemes feletnni a kérdést, hogy amit látok azt vajon mi okozza

mint ahogy magyarországon trend szerűen több a meleg napok száma évről évre

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:24:59

@rekszem: Persze.
Hatalmas a fantáziám,írónak készültem egykoron!

Tehát a következő történne.A saláta levelei gigantikusak lennének,felfedeznék a hőszabályzós ruhákat és cipőket,mindenhova autóval közlekednénk ami klimatizált a lakások,munkahelyek, klimatizáltak lennének és megszűnnének a strandok!Elterjedne a föld alá építkezés, a földházak és speciális alapanyagok használata.A szemüvegdivat is megváltozna de az is lehet hogy maszkokban járnánk kelnénk egy oxigénpalackkal a hátunkon.
Túlélnénk azt is.
Mindent túlélnénk.Ha nem mi emberek,akkor más élő szervezetek!

Az óceánból pedig főtt halat fognánk!
Ne görcsölj ezen,van ennél sokkal sokkal súlyosabb problémája is az emberiségnek.

$pi$ 2013.01.22. 11:25:40

@rekszem: "nekem nem könnyű és a kutatóknak sem tűnik annak, gondolom egészen addig míg példát nem látunk pro vagy kontra"

Ahh, most már értem. Hát elképzelni el tudom, csak marhára nem valószínű, hogy amit elképzelek pont az következik be.

Ezért én ammondó vagyok, hogy ne "elképzeljük" hanem számoljuk ki. A kiszámítás sem lesz atompontos, de nyilvánvalóan sokkal biztosabb lesz mint amit elképzelünk.

Narancsot termelnénk, a finnek meg búzát. :)

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:28:41

Amíg a víz,ebből a zárt rendszerből nem távozik valahogy a világűrbe,addig nincs mitől félnünk.

Patrick Bateman 2013.01.22. 11:34:47

@rekszem: És mekkora ez a trend? Tíz éves? Húsz? Csak a Napnak vannak 11, 22 és 80 éves ciklusai, a jégkorszakok (amennyire tudjuk) kb. 12.000 évente követik egymást, a földpálya precessziója meg 26.000 éves ciklikusságot mutat. Az elmúlt 1-2 évtized trendjei kb. semmire sem engednek következtetni.

Bobby Newmark 2013.01.22. 11:36:10

@hot-spot: Fontosnak tartom, hogy ha valaki hülye, és magabiztos, azért néha szembesüljön a ténnyel. Mert magadtól ezt nem veszed észre.

Egyébként az a legaranyosabb, hogy kikéred magadnak, hogy megmondom neked, mit csinálj, aztán megpróbálod megmondani nekem, mit csináljak.

Úgyhogy majd akkor hagyom abba a baszogatásod, ha
1. visszaveszel arcból, beismered tévedéseid
2. megunom

Ez a két lehetőség van, szokjad a szitut.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:40:08

@Bobby Newmark:
1-honnan veszed hogy arcoskodom? (képzelődsz?)
2-ha tévedtem,akkor világíts rá hogy miben egészen pontosan
3-a levegőbe vagdalkozós magadfajta seggfejeket gyűlölöm a legjobban,az ilyen típusok alapból hülyének néznek mindenkit magukon kívül!
4-mindig van újabb lehetőség.Kihagytad azt,hogy átnézhetek a szaros kritizálásodon is.
:)

rekszem 2013.01.22. 11:44:35

@hot-spot:

fura, de a vízzel és a sivatagosodással nem számoltál

rekszem 2013.01.22. 11:45:30

@$pi$:

a számok szerint bajban vagyunk

te (sem) pedig nem tudod a számokat lefordítani a hétköznapokra

ennyi

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 11:47:34

@rekszem: A víz itt marad!A Földről csak akkor távozhat ilyen mennyiségű víz,ha megszűnik az egész légkör valami oknál fogva.A légkör pedig csak akkor szűnhet meg,ha a mágnesesség megszűnik!A mágnesesség pedig akkor szűnik meg,ha megszilárdul a föld folyékony magja!(lehet h még akkor sem).
Ennyi és nincs tovább!
A víz marad,vagy fagyott formában,vagy a föld alatti üregekben vagy a légkörben de marad!
És amíg van víz,addig mindig van és lesz esélyünk túlélni!
Na!

GERI87 2013.01.22. 11:48:00

@Mákosi Rátyás:

"hogy India, Kína, Brazília még mindig szegény országok"

És szegény országhoz mérten teleszarják a környezetüket, mérgezik a folyókat, a földet, a levegőt....olyan mértékben és koncentráltságban ami a fejlett világban már nem lehetséges.
ha fejlődnek és lesz középosztály úgy mint nyugaton (nem lesz) akkor javulni és nem romlani fog a környezetkárosítás.

A fő probléma továbbra is a rengeteg ember akik jó része a nyugatinál sokkal környezetpusztítóbb államokban él.

rekszem 2013.01.22. 11:49:10

@Patrick Bateman:

aham, tehát többezer éves ciklikusságokról tényként állítod, hogy létezik és hatással van ránk 10 éves időtávlatokban is

ugyanakkor globális méretű ipari teremelésnek és káros anyag kibocsátásnak pedig semmilyen negegatív hatási sincs

ezt diktálja a józan ész neked?

gratulálok

$pi$ 2013.01.22. 11:57:03

@rekszem: "a számok szerint bajban vagyunk"

Nem, ez nem így van. Rossz számokat nézel. :)

Patrick Bateman 2013.01.22. 12:01:44

@rekszem: Nem. Ha elolvasod, azt írom, hogy rövid a mérés. Ha tudott létezik pl egy húsz éves ciklus, akkor tíz évig mérni kevés. Lehet, hogy megállapítok egytrendet, de lehet, hogy nem. Egyforma valószínűséggel. Nagyobb időtávokra ez fokozottan érvényes. A december 10-én nincs értelme azt mondanom, hogy a jelenlegi trend figyelembe vételével öt hónap múlva -50 fok lesz, mert a ciklus méretével nem számolok.
Az éghajlat esetében egyszerűen nem tudjuk, meddig kellene mérni. Néhány ciklust ismerünk, de többségüket nem.

xxyati 2013.01.22. 12:10:10

"Mennyi is ez a hőmennyiség? Vegyünk például egy átlagos 1500 Watt teljesítményű szobai hősugárzót. A Föld felszíne 510 millió km2. Ezt szorozzuk be 1.5-el és megkapjuk hogy a nettó hőenergia körülbelül 765 millió Watt. Ez olyan mintha 500 milliárd elektromos hősugárzót helyeznénk el a Föld felszínén, földön, vízen egyaránt, 30 méterre egymástól és az év 365 napján napi 24 órában működtetnénk."

- Hmmm.. Azt a másfél kilowattos hősugárzót, szembe állítani a 900 m2-re érkező 1.37 kW/m2 Nap sugárzással. :-))
Vagyis 1.5 kW-ot 1.23 MW-al. :-))

Ráadásul az egész nem számol a vízpárával. Hol a modellben a vízpára hatása? Mert ha nő a hőmérséklet, akkor nő az óceánok felett a felhők mennyisége és ez sok Nap sugárzást ver vissza.
Sok tudós felhívta már a figyelmet, hogy a globális felmelegedés modellekből ezt konzekvensen kifelejtik. Mert esetleg lehűlés is kijönne akkor. :-)) Ráadásul nem számolnak az óceánok nagyobb CO2 elnyelésével, amennyiben nő a CO2 mennyisége a légkörben.

Az meg külön érdekes, hogy azokat akik szépen felhívják a hülyeségekre a figyelmet, azokat kitiltod.

rekszem 2013.01.22. 12:10:36

@Patrick Bateman:

de ha egy tudományos elméletből azt lehet megjósolni, hogy a föld felmelegszik, és ez a rendelkezésre álló adatokból úgy is tűnik, akkor érdemesebb úgy gondolkodni, hogy a jelenség valóban összefüggést látunk

mondhatjuk, hogy nem bizonyított a dolog egyértelműen, csak kérdés hogy van-e értelme

mint ahogy az sem bizonyított, hogy holnap is felkel a nap, csak nagyon magas a valószínűsége

xxyati 2013.01.22. 12:12:07

@Bobby Newmark: "Fontosnak tartom, hogy ha valaki hülye, és magabiztos, azért néha szembesüljön a ténnyel." - Hmmm... én emlékszem valamilyen fúziós vitára részedről egy atombuzival. :-))

Patrick Bateman 2013.01.22. 12:22:14

@rekszem: A gond az, hogy jelenleg sem a melegedés ténye (vagy trendszerű volta) nem bizonyított kellőképpen, az meg főleg nem (gyakorlatilag csak a feltételezés szintjén mozog), hogy amennyiben létezik ez a jelenség, akkor az ember által termelt szén-dioxid mennyiségével van összhangban, mint ahogy az sem igazolt, hogy a felmelegedés katasztrofális következményekkel járna (sőt, legalább ugyanennyi érv szól amellett, hogy ez egy pozítv mérlegű folyamat lenne). Ugyanakkor túlságosan nagy ráfordítást igényelne, ha ennek a teljesen ködös feltételezésnek megfelelően rendeznénk be az életünket, pl. bizonyos országok gazdaságát teljesen romba döntené, tömeges elszegényedéshez, éhezéshez vezetne, másutt pedig nagyon megdrágítaná a mindennapokat.
Ehelyett tényszerű problémákat kellene megoldanunk, pl. a ténylegesen létező globális energiahiány kérdését. Nonszensz, hogy száz éve kialakított módszerekkel termelünk energiát, járműveket kémiai robbanások sorozatával hajtunk előre, miközben a szó szoros értelmében úszunk az energiában, a nap millió kilowattórákat sugároz minden nap minden négyzetméterre, a Föld asztenoszférája itt izzik pár km mélységben, az árapály sok trillió köbméter vizet mozgat meg minden nap, egy ccm hidrogén annyi "tiszta" energiát tárol, amennyivel egy családi házat egy éven át működtetni lehetne, és mi parafinokat lögybölünk és gyújtogatunk. Ez pl. egy probléma.

Bobby Newmark 2013.01.22. 12:27:39

@xxyati: Aha, csak azt tegyük hozzá, hogy ott nem tényekről vitatkoztunk, hanem véleményekről, egy elméleti dolog plauzibilitásáról.

De ez most talán nem téma itt.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 12:31:06

@Patrick Bateman: A Szaharába már telepítik a napelemcellákat.Az árapályt sok országban felhasználják és a tenger hullámait is.A szélenergiát is.A geotermikus energia kinyerése kockázatos,bizonyítottan nagy földrengéseket válthat ki.A lépésekből származó rengéseket is hasznosítják már tudtommal.Még mindig kevés.
Az áttörést az ITER hozhatja meg és a hidegfúzió alkalmazása.

funlol 2013.01.22. 12:35:12

@Patrick Bateman:

"járműveket kémiai robbanások sorozatával hajtunk előre"

Ez nem igaz, nem robbanás, hanem égés történik. :D

Egyébként teljesen egyetértek Veled, hogy 10 év mérés alapján értelmetlen a 4,5 milliárd éves Földünk éghajlatára trendet illeszteni.

Patrick Bateman 2013.01.22. 12:35:24

@hot-spot: Úgy legyen. Ha energia van, minden van. Akkor minden problémára megoldást lehet találni, a szó legszorosabb értelmében. Az olcsó - vagy pláne ingyen - energia elhozhatná az egyetemes jólétet. Ezzel kell foglalkozni, és nem széndioxidkvótázással és klímamodellezgetéssel.

Bobby Newmark 2013.01.22. 12:43:49

@hot-spot: 1. Kicsit túlzott a magabiztosságod ahhoz képest, hogy hülyeséget beszélsz. Továbbá szajkózod itt arrogánsan a zárt rendszeres baromságodat, miközben nem érted, miről is van szó igazából, meg hogy a zárt rendszer kitétel miért is lófasz, mint érv a klímaváltozás témában.

NYILVÁN, bazdmeg, nem úgy fog felmelegedni a Föld, hogy belecsapódik egy kurva meleg aszteroida, meg nem úgy fog lehűlni, hogy a hőenergiával rendelkező atomok űrhajóra ülnek és elutaznak a Marsra.

De a "zárt rendszer" kitétel nem vonatkozik a sugárzásra, ami meg a Föld energiaháztartásának _A_ meghatározó eleme.

2. Lásd fent. A "lehet, hogy a bolygó még nem is forgott akkor" kijelentésed is megérne egy misét, ez önmagában elég szépen megmutatja, mennyire a leghalványabb fingod nincs a témáról, csak a partvonalról ugatsz befelé.

3. Egy picit sem a levegőbe vagdalkozom, például rögtön az első hozzád intézett hozzászólásom maximálisan konkrét.
De ez nyilván kamu érv volt, nem tudom kit akartál átverni vele, mert egészen eddig a pillanatig (gyanítom, ez is csak látszat) nem érdekelt téged, hogy hol tévedsz, inkább csuklóból átmentél ellentámadásba, addig elmenve, hogy másik blogra is utánam jössz anyázni.

4. De mégsem teszed. De ez tökéletesen lényegtelen abból a szempontból, hogy nem arról volt szó, hogy te mit fogsz csinálni azzal, hogy baszogatlak, hanem hogy én mikor fogom abbahagyni a baszogatásodat.

$pi$ 2013.01.22. 12:45:11

@Patrick Bateman: "Úgy legyen. Ha energia van, minden van."

Hát ez azért igen furcsa kijelentés. Attól, hogy korlátlan energiánk van még nem biztos, hogy van mit ennünk, nem pusztít ki minket egy vírus, nincsen háború meg ilyenek. Az energia valóban fontos, de hogy az lenne az egyetlen fontos dolog, az azért nem igaz.

Ha pl. belezuhanna a föld a napba, akkor korlátlan ingyen energia lenne mégsem lenne mindenki vidám. :)

Bobby Newmark 2013.01.22. 12:46:12

@hot-spot: Ja, persze, a hidegfúzió. Meg az állandó mágnessel hajtott generátor, meg a vízautó, ugye?

Patrick Bateman 2013.01.22. 12:49:26

@$pi$: Ha korlátlan mennyiségű energiánk lenne, akár el is hagyhatnánk a Naprendszert, és kereshetnénk egy másik élőhelyet. Kitermelhetnénk a Naprendszer ásványkészletét. Termővé változtathatjuk az Antarktiszt. A Szaharát. Leszüretelhetjük az Oort-övet. Kis túlzással szénből, oxigénből, hidrogénből és nitrogénből és néhány nyomelemből korlátlan mennyiségű élelmiszert tudnánk gyártani. Jelenleg mindebben csak az energiaforrások szűkössége akadályoz.

$pi$ 2013.01.22. 13:02:29

@Patrick Bateman: "Ha korlátlan mennyiségű energiánk lenne, akár el is hagyhatnánk a Naprendszert, és kereshetnénk egy másik élőhelyet."

Ha végtelen energiánk lenne, akkor igen, akkor elhagyhatnánk, talán. Bár az a nagy fene helyzet, hogy kellene egy űrhalyó is, amibe mindenki beleférne és ami igen gyorsan menne és ami megvédene a kozmikus sugárzástól. Amiről azt sem tudjuk, hogy a naprendszeren kívül milyen. Szóval nem, az energia ehhez kevés lenne.

"Kitermelhetnénk a Naprendszer ásványkészletét." Az ásványkészlettel nem is nagyon lenne gond, de sülthúst nem lehet bányászni. :)

"Kis túlzással szénből, oxigénből, hidrogénből és nitrogénből és néhány nyomelemből korlátlan mennyiségű élelmiszert tudnánk gyártani."

Ha tudnánk hogyan kell ezt csinálni. A szomorú helyzet azonban az, hogy erre csak biológiai rendszerek képesek (pl. a krumpli) úgyhogy akinek energiája van, de nincs krumplija, az éhenhal.

"Jelenleg mindebben csak az energiaforrások szűkössége akadályoz."

Nem igazán. Ha lenne például egy felvonó a holdra, akkor elegendő lenne egy háztartás energiája, hogy odamenjünk. Nem az energia hiányzik, hanem az eszköz. Ha tárolni tudnánk az elektromos energiát, akkor már rég elektromos autókat használnánk. Nem a villany hiányzik, hanem az aksi. Bárki, bármennyire gazdag is, bármennyi energiát képes megszerezni, akkor sem tudja gyógyítani a rákot, kiszámítani a tőzsdét, megmondani, hogy mit hoz a jövő vagy csak egyszerűen létrehozni egyetlen élő sejtet élettelen anyagból.

Másképp fogalmazva mondhatjuk, hogy jelenleg egy csomó dolog a rendelkezésünkre áll, amik nélkül nem boldogulnánk. Ha azt mondod, hogy "Ha energia van, minden van.", akkor meg kell mutatnod hogyan helyettesíted ezeket a dolgokat energiával.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 13:05:42

@Bobby Newmark: :))

Mondd meg,miért kellene érdekeljen,hogy te mikor hagyod abba a baszogatást?

Én egyébként csak hangosan gondolkodtam és azonnal leírtam ami már amúgy régóta motoszkál a fejemben.Hogy ez számodra mitől arcoskodás,azt nem értem és őszintén bevallom,nem is érdekel.

Valóban felmerült bennem a dolog,hogy esetleg volt idő,amikor nem forgott a föld.Egyéb magyarázatot tudnál mondani a Pangea létrejöttére?Add elő légyszíves!Mitől és miért nem volt kontinensvándorlás tehát?Miért nem töredezett szét a szuper kontinens,ha alatta híg magma van és a Föld is forog?Modellezd már le egy tányér bablevessel légyszíves.Hagyd kihűlni egy kicsit,hogy a színén egybefüggő réteg keletkezzen.Majd kezd el mozgatni a tányért.Ha széttörik,az egybefüggő réteg a mozgástól,akkor valószínűleg a kontinensvándorlást is ennek köszönhetjük.Hogy forog a Föld.
Azt pedig,hogy a Föld zárt rendszer,nem én találtam ki hanem nálad és nálam jóval nagyobb tudású emberek.Én csak bemásoltam ide az erről szóló dolgozatokat,tehát nem értem a felháborodásodat irányomba.A geológusokra kellene haragudnod,hogy a szaros sugárzást,amin te annyira fennakadtál,elenyészőnek nézik a rendszerre gyakorolt hatását tekintve.Ettől még zárt rendszer marad,és ezt a békát le kell nyelned,ha tetszik,ha nem.Esetleg közzétehetnél egy dolgozatot valamelyik tudományos szaklapban ennek a cáfolatára.:)
Nem szokott érdekelni a fórumokon lévő fröcsögés mivel a sok tudatlan és kevésbé olvasott ember rendszerint kiakad azokon a dolgokon,amiket írok.
Ezért nem reagálok le agresszív és hitetlenkedő beírásokat.

rekszem 2013.01.22. 13:07:07

@Patrick Bateman:

szerintem meg az a nonszensz, hogy olyan tevékenységekre akarunk több és több energiát fordítani, aminek semmi értelme nincsen és még csak könnyebbé sem teszi az életünket

lásd. teszkós kínai fokhagyma, stb, stb

amíg ezen nem változtatunk mindegy, hogy mivel termeljük az energiát, mert egyszerűen csak többet fogunk használni és kész, mint a kis fogyasztású autó, ha keveset fogyaszt, akkor kétszer anyit mennek vele

$pi$ 2013.01.22. 13:21:38

@hot-spot: "A geológusokra kellene haragudnod,hogy a szaros sugárzást,amin te annyira fennakadtál,elenyészőnek nézik a rendszerre gyakorolt hatását tekintve."

Huhh, az azért lenne valami. Hogy egy természettudós a földre érkező sugárzást en-block elhanyagolja, ahhoz azért eléggé elborultnak kellene lennie. :)

"Mitől és miért nem volt kontinensvándorlás tehát?Miért nem töredezett szét a szuper kontinens,ha alatta híg magma van és a Föld is forog?"

Nem töredezett szét? Én úgy láttam, hogy széttördezett. Viccet félretéve a föld forgása valószínűleg egyszerűen kevés ahhoz, hogy szétszakítson egy kontinenst vagy megmagyarázza a kontinensek vándorlását.

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:24:33

@$pi$: Azt, hogy "korlátlan energiánk lenne", úgy értettem, hogy bárhol, bármikor, mobilizálható formában, pl. mini fúziós cellák. Vagy épp szupravezető akkumulátorok, zsebrevágható nullponti energiakicsatolók. Ha ez van, és bárhová el tudod vinni az energiaforrásaidat, akkor tényleg mindent meg tudsz teremteni. Ha "csak" más organizmusok, növények, algák segítségével tudsz kaját gyártani, akkor odaviszed a növényeket, és világítasz nekik, de megfelelő energiamennyiség birtokában akár az elemek is egymásba alakíthatók. Űrben, Föld körüli pályán, zéró g alatt új, hosszú szénláncú nanocsöveket lehetne gyártani, amivel akár az űrfelvonó is megvalósítható, amiről írtál. A kozmikus sugárzástól egy kellően nagy energiájú mágnesen erőtér is megvéd. Valóban nem az energia hiánya az egyetlen akadály, de mindenképp a legnagyobb. Messze az.

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:31:50

@hot-spot: Jelenlegi ismereteink szerint a Földnek mindig is forognia kellett, mert örzi a proto-Naprendszert formáló akkréciós korong implzusmomentumát. Meg aztán... nem forgott... mihez képest? Ha kötött keringésű lett volna (mindig ugyanazt a felét fordította volna a Nap felé) akkor is forgott volna a tengelye körül, csak épp ugyanannyi idő alatt fordult volna meg, mint egy teljes keringési periódus.
Az azonban simán elképzelhető, hogy a forgás sebessége, iránya meváltozott időközben, külső behatásra, ennek számos nyoma van a Naprendszerben, pl. a Vénusz retrográd forgása.

$pi$ 2013.01.22. 13:33:35

@Patrick Bateman: >>Ha "csak" más organizmusok, növények, algák segítségével tudsz kaját gyártani, akkor odaviszed a növényeket<<

Aha! Ha vannak növényeid, ugye?

"de megfelelő energiamennyiség birtokában akár az elemek is egymásba alakíthatók"

Aha! Elméletileg. Ha tudod hogyan kell. Persze az elemek nem lehet megenni. Ugye?

"Űrben, Föld körüli pályán, zéró g alatt új, hosszú szénláncú nanocsöveket lehetne gyártani, amivel akár az űrfelvonó is megvalósítható, amiről írtál."

Aha, ha tudod, hogy hogyan kell ilyen felvonót gyártani. Egyelőre nem tudjuk.

"A kozmikus sugárzástól egy kellően nagy energiájú mágnesen erőtér is megvéd."

Már az olyan sugárzástól, ami töltéssel rendelkező részecskék formájában jelentkezik, ugye?

"Valóban nem az energia hiánya az egyetlen akadály, de mindenképp a legnagyobb. Messze az."

Hát ez mondjuk eléggé szubjektív. Szerintem meg nem.

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:34:51

@rekszem: Márpedig az ember nem fogja visszafogni a fogyasztását, mindaddig, amit a fogyasztható dolgok el nem fogynak. Mást várni egyszerűen ellentés az emberi természettel. Inkább alkalmazkodni kell ehhez a késztetéshez.

funlol 2013.01.22. 13:35:50

Éppenséggel a Föld tényleg zárt rendszer (annak tekinthető)

Keveritek a zárt és izolált rendszert fogalmát.

Zárt rendszer: tömegáramlás nincs (elhanyagolható), energia áramlást megenged

Izolált rendszer: semmilyen kölcsönhatásban sincs a környezetével.

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:38:14

@$pi$: "Aha! Elméletileg. Ha tudod hogyan kell. Persze az elemek nem lehet megenni. Ugye?"

"Aha, ha tudod, hogy hogyan kell ilyen felvonót gyártani. Egyelőre nem tudjuk. "

A lényeg az, hogy egyelőre nem tudjuk, mert nincs módunk vele kísérletezni, energia hiányában. Az elméleti alapját ismerjük. Elvileg lehetséges. Ha adott az erőforrás, a módszertan kidolgozása technológiai kérdés.

$pi$ 2013.01.22. 13:39:35

Huhh, Vincenap van basszus, megyek pincessorra... majdnem lemaradtam róla, le volt némítva a telefonom! Csá! :)))

rekszem 2013.01.22. 13:44:07

@Patrick Bateman:

szeirntem nem lehet egyszerre ilyen igényekhez alkalmazkodni is, és a rendszert fenntartani is

a tiszta energia csak ábránd, a rögvalóság pedig az amit látunk magunk körül, ráadásul rengeteg kérdést nem oldana meg

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:46:39

@rekszem: Ha nem lehet, akkor pedig összeomlik a civilizációnk, mint az aztékoké, a toltékeké, a rapa nuiaké, és barbárságba zuhanunk. Volt már ilyen, jó párszor. Megváltozni nem fogunk.

Patrick Bateman 2013.01.22. 13:49:14

@Patrick Bateman: Épp ezért kellene végre értelmes dolgokkal foglalkozni, mondjuk a növekedés fenntarthatóságának módszereivel vagy azzal, hogy hogy adunk mindenkinek vizet, kaját, meleget, lakást, gyógyszert, internetet. És nem azzal, hogy kitalált szorongások vélt következményeinek kezelésére gyártunk akcióterveket.

Bobby Newmark 2013.01.22. 13:55:07

@hot-spot: Te most tényleg ilyen hülye vagy, vagy csak trollkodsz?

Már mégis, hol írtam én, hogy kéne, hogy érdekeljen?
Ez is, mint az előző dolog is, csak egy szép példa arra, hogy nem beszéled a magyart, vagy hülye vagy egy egyszerű logikai lánc lekövetésére, vagy mindkettő.

A kérdéseidre meg csak azt tudom mondani, hogy tanulj, és akkor tisztázódni fognak az ilyen kérdések. Nem tudom, hogy várod el, hogy bolygókeletkezésből korrepetáljalak egy blog hozzászólásaiban... Felhívom a figyelmed rá, hogy tévedsz, adok némi támpontod, a többi a te dolgod.
Ne az én érdekem legyen már, hogy ne legyél hülye!

Egyébként meg az a helyzet, hogy a pangea nem olyan rettenetes rejtély, pár millió év múlva megint lesz. Aztán majd megint szétválik újra. Amíg mozognak a kőzetlemezek, ez időnként előfordul.

Rád sem haragszom, nem hogy a geológusokra.
De ők, veled ellentétben tudják, hogy miről beszélnek. Geológiai szinten nyilván elhanyagolható a napsugárzás. A napsütéstől nem keletkezik hegy... De ugyanez valami elbaszottmód idióta szempont, ha energiaháztartásról beszélünk. Kb mintha az asztronauták űrruháját elemeznéd divattervezői szempontból, vagy az atomerőműveket építészeti szemmel. Lehet csinálni, csak kurvára semmi értelme. Ezt illene felfognod, így két óra beszélgetés után.

És itt akkor el is jutottunk a lényegi problémáig, hogy a lexikális tudás pont lófaszt nem ér, ha ennyire nem tudod használni.
És ahelyett, hogy megpróbálnád felfogni miről van szó, inkább kötöd az ebet a karóhoz, és szajkózod a hülyeséged, hogy ezt te iiigazi tuuudóóóósoktól olvastad...
Na, az ilyen embert hívják hülyének.

Wehehe, sorban mentem a hozzászólásodon, most jutottam a "tudatlan, kevésbé olvasott" részhez. Fentiek tükrében kicsit kitört belőlem a röhögés. Ahhoz, hogy perspektívában lásd a dolgokat, egy kicsit többet kéne, akármilyen kurvára elégedett vagy magaddal, ez a tudás sajnos még kevés...

Bobby Newmark 2013.01.22. 13:57:08

@Bobby Newmark:
"Ahhoz, hogy perspektívában lásd a dolgokat, egy kicsit többet kéne"

*olvasnod, tanulnod

rekszem 2013.01.22. 14:00:18

@Patrick Bateman:

ezek viszont mind összefüggenek és körbeérnek

az egyetlen megoldás a kibocsátás csökkentése, de erre csak külső kényszer esetén látok reális esélyt

Medgar 2013.01.22. 14:01:07

@$pi$: @Patrick Bateman: Segítsetek légyszíves, konkrétan melyik kihaláson vitatkoztok?

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:02:16

@Medgar: Nem vitatkozunk, és a kihalás szóba sem került, legalábbis közöttünk nem :)

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:09:10

@rekszem: Kibocsátás? Minek a kibocsátása?

rekszem 2013.01.22. 14:13:35

@Patrick Bateman:

termék kibocsátás :)

mert ahhoz kapcsolódik nagyjából minden, energia, nyersanyag, víz, co2, fa (lásd húsvét szigetek és a hülye szobraik)

AzBence 2013.01.22. 14:14:03

@hot-spot:
Igazából, ha azt vesszük, ez már politika. Amennyiben lenne olyan - elsősorban politikai - érdek, melynek fontos lenne az, hogy kiaknázza a megújuló energiákat, máris egy fokkal előrébb lennénk.

Vagyis amíg nincs a vezetőink részéről egyértelmű elhatározás a megújuló energiák használatának/kiaknázásának irányában, addig sajnos ez van.

Az pedig, hogy valaki milyen életszínvonalon él télen, azt mindenki maga döntse el. Persze volt már nem egy jégkorszak a Föld történetében, és lám itt vagyunk. De azért van egy alap életszínvonal szerintem, ami a téli napokon Celsius-fokban kifejezve Neked biztos, hogy nem a napi otthoni -10 fokot jelenti, mert valljuk be őszintén, hogy az már a ló túloldala.

Vagyis például már az iskolában el lehetne kezdeni ennek a felelős "oktatását". Vagyis pl. a biosztanár a cefre hasznosításának és a párzási szokásaink taglalása mellett igazán szakíthatna időt arra, hogy pl. a termosztát használatát elmagyarázza a csemetéknek, vagyis ha nincs otthon a család a fűtés off.

Vagy van élet télen +15 és +20 Celsius-fok között is.

De továbbmegyek egy kitűnőszigetelés feleannyi fűtésrezsi címmel szerintem könyveket lehetne megtölteni, és nem kell mindjárt, rögtön nyomorogni -10 Celsius-fokban.

(U.i.: az hogy fok-Celsius, vagy Celsius-fok mindegy, mert az SI szerint a hőmérséklet: T [K (Kelvin)].)

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:15:23

@rekszem: Hát ez így van. Külső kényszer nélkül nem lesz csökkenés. Nem kéne megvárni ezt a külső kényszert, mert az fájni fog. Sokkal inkább meg kellene találni a módszert, amivel mégis fenntartható marad.

rekszem 2013.01.22. 14:26:15

@Patrick Bateman:

igazából a kommunizmus lenne talán a megoldás

Na nem azért mert hiszek Lenin apánknak, hanem mert, a termelés csak központi irányítás alatt lenne (elveben)úgy megtervezhető, hogy kielégítse az igényeket és legyen mindenkinek munkája. Egy kapitalista országban ugye simán kirúgod a melóst, ha a gép oclsóbban termel.

mindezek ellen viszont fel lehet sorolni számos ellenpéldát, hogy hogyan rombolták a komcsik a környezetet és persze ott van Kína, mert ugye ott is csak emberek vannak és az elmélet meg a gyakorlat nem pont ugyanaz :)

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:26:18

@Bobby Newmark: Nem vagy vitapartner,mert frusztrált vagy és igai idióta.Elég beleolvasni a többi hozzászólásodba más fórumokon.Neked szükséged van egy nickre,akit gyalázhatsz és kiadhatod a frusztráltságod.Ha téged boldoggá tesz a tudat,hogy úgy van ahogy leírtad,ám részemről áldásom rá.
Az intelligens ember kerüli a konfrontálódást,míg az ostoba elébe megy.Te az utóbbi kategória vagy,voltál és leszel.
Ámen.

rekszem 2013.01.22. 14:28:23

@rekszem:

és amit kimaradt, hogy központi irányítás alatt elvileg nem termelnek annyi felesleget, ami a lényeg

ha a központ azt mondja, hogy a mosógépet 30 évre kell tervezni, akkor 30 évre lesz tervezve és kész, és ha csak egy típus lesz, akkor csak egy típus lesz

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:29:50

@rekszem: Szerintem rá kéne bíznod a természetre.Ez is,mint minden más, az egyensúlyra fog törekedni és megoldja magától.

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:31:05

@rekszem: Alapvetően igazad van, viszont a működő kommunizmus hatékony tervezést feltételez, abban pedig sajnos nem vagyok túl jók, csak visszacsatolásszerűen tudunk folyamatot tervezni (ha valamit nem vesznek, akkor nem termeljük, de nem tudjuk megjósolni, mit fognak venni). Inkább az automatizálás lenne valamiféle megoldás, és a hatékonyság extrém mértkű növelése, minél szélesebb körű visszforgatással, újrahasznosítással. Ha nem kell, elavult, már nem tetszik, kifogyott, ciki vele mutatkozni, akkor nem eldobod, hanem összeszedik, és csinálnak belőle újat.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:31:57

@rekszem: Minden,ami mesterségesen van életben tartva,az halott ügy.Lásd bankrendszerek,vagy uniók.Egyik sem működik, a szocializmus sem működött és termelt egy rakás fölösleges kacatot.500 éves lebomlással (orosz öntöttvas húsdaráló pl).

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:39:41

@hot-spot: Igy igaz, a tartós dolgokra épülő gazdaság nem működik mert idővel nincs mit csinálni, nincs miért dolgozni, meg nem érik új ingerek az embert. Az ember szeret fogyasztani, és szereti azt érezni, hogy egyre hatékonyabban fogyaszt. És nem szereti, ha fogyasztásában korlátozzák. Az ideális felé törekvés valami 3D szuperprinter avagy replikátor formájában csúcsosodhatna ki, amivel egyedi dolgokat lehet hatékonyan gyártani, és ha már nem kell, visszaalakítani.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:46:00

@Patrick Bateman: Én a gépesítés ellen vagyok egyébként.Ha rajtam múlna,mindent kézzel és emberek tucatjaival gyártatnék le, a gépeket a lehető legjobban mellőzve.Továbbá a manuális dolgokat szeretem.
Ha mindent emberi erővel gyártanának,nem volna ekkora munkanélküliség.Igaz,hogy több lenne a hibás termék.De mérlegelni kéne, melyik lenne a jobb?

AzBence 2013.01.22. 14:47:17

@Crystah Mastah:

Én sem állítottam azt, hogy csodaszerek. De!

Én nemcsak a napelemekre gondoltam, mivel Magyarország alatt nagyon sok a termálvíz (30°C-60°C), csak magas az ásványianyagtartalma, így nehéz csöveken keresztül elvezetni, keringetni. De szerintem pár év alatt egy nagyon jó rendszert ki lehetne fejleszteni, mitöbb végre valamiben az elsők lehetnénk. (Hangsúlyozom, nem kinyerni kéne a termálvizet, hanem keringetni körbe-körbe karikába.)

Szóval a napelemes/napkollektoros dolog, csak egy példa volt a sok közül. Megoldás sok van hidd el.

Abban viszont meg vagyok győződve, hogyha Magyarország alatt lenne valamilyen kincs, mondom elsősorban kőolaj vagy földgáz, Magyarország biztos, hogy importálná továbbra is.

rekszem 2013.01.22. 14:47:52

@Patrick Bateman:

pontosan ez a probléma vele, egy családban még tervezhető a termelés (vásárlás) az igények központi felmérésével és döntéssel (apu a főnök), de nagyobb közösség, főleg világméretben már esélytelen

az extrém újrahasznosításban sem hiszek igazán, hiszen az csak megnyugtatja az emberek tudatát, hogy ha vissziviszi a petpalackot, akkor már nem is probléma ez az egész, illetve a globalizált termelés sem kedvez ennek (külföldi gyártás esetén itthon mhogyan hasznosítsak újra mindent?)

én nekem az a véleményem, hogy 2 dolgot tehetünk

1, elfogadjuk a tényt, hogy a gazdasági és/vagy ökológiai katasztrófa elkerülhetetlenül bekövetkezik, ez a rendszer jellegéből fakad

2, probáljuk ennek a bekövetkeztés minél inkább eltolni, hogy a mi és gyermekeink életében még ne következzen be

Sajnos azt is észben kell tartani, hogy az a katasztrófa amitől annyira félünk, a világ többsége számára maga a valóság. Aki éhezik, annak már ez az egész igencsak jelen idő.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:48:03

@Patrick Bateman:
Vegyél csak egy példát,bútorok.
Ha minden bútort kézzel kellene farigcsálni az asztalosoknak,akkor sokkal több asztalosra lenne szükség.Vagy ha kézzel dagasztanák a kenyeret,sokkal több pékre lenne szükség.
És sorolhatnánk...

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:50:36

@AzBence: Muszáj lesz kifejleszteniük és muszáj lesz összeszedni a hulladékot is,mivel sokat fog érni.
Ugyan is nem lesz energia hamarosan,illetve rendkívül drága lesz.Az emberek pedig mindent össze fognak vakarni ahhoz,hogy pl fűtsenek valamivel.Továbbá a szemét nagy biznisz lesz,sok országban már most is az.(Kína)

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:50:41

@hot-spot: Ebben nem értünk egyet, az értelmetlen munka szerintem megnyomorítja az embert, boldogtalanná tesz, és a fejlődés gátja. Ha tudod, hogy valami hatékonyabban megoldható egy másik módszerrel, csak akkor szivatod magad, ha maga a tevékenység örömet okoz, márpedig ez zömmel nincs így. Megfőzni egy tál paprikáskrumplit öröm, ezt tíz éven át naponta háromszor csinálni inkább nyűg. Márpedig a civilizáció működése csak alapvetően nemszeretem tevékenységek elvégzésén múlik.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 14:58:24

@Patrick Bateman: A munkanélküliség és a fölösleges vagyok érzés pedig megöli az embert.

Patrick Bateman 2013.01.22. 14:58:37

@hot-spot: Jaja, mondom én: energiakérdésre kell megoldást találni. Ennek kellene az elsőnek lennie.

Patrick Bateman 2013.01.22. 15:01:01

@hot-spot: Nem kell, hogy ez történjen. Ha van egy replikátorod, attól még meg kell tervezned, mit gyártasz vele. Ez önmagában is öröm, pláne, ha elkészül. Ha neked tetszik, a modelljét megosztod másokkal. Használják, elégedett vagy. Ha pedig épp nincs kedved hozzá, vagy nem értesz hozzá, vagy veszélyes, akkor letöltöd a modelljét. Ez kielégítheti a kreativitás iránti igényt is.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 15:02:03

@Patrick Bateman: Ha meglesz a megoldás és korlátlan lesz az energia,akkor a hulladéknak nem lesz értéke és az újrahasznosítás is értelmét veszti.
Nem tudom eldönteni,melyik árt többet a bolygónak?
A korlátlan energia sok szemétheggyel megtűzdelve vagy,a kevés energia a hulladék folyamatos újrahasznosításával?

Akvyr 2013.01.22. 15:07:31

@hot-spot: A hulladék értékét jelen pillanatban sem az energiatartalma adja, a legfőbb cél pedig nem az égetés, sőt, ez (vitathatóan) a legrosszabb eshetőség, ami a hulladékkal történhet.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 15:16:32

@Monsanto: Tudom.A nyersanyag.A hulladékhegyek és égetőművek akkor tűnnének el,ha kifogyna a nyersanyag a földből és nem állna rendelkezésre a korlátlan energia.

rekszem 2013.01.22. 15:19:45

a termelékeny gépek szerintem is okoznak problémát, mert a felesleg termelését és a globalizációt nagyon elősegítik

egy sráctól hallottam egyszer egy jót, hogy az ember arra van beállítódva, hogy napi 8 órában dolgozzon, akkor érzi jól magát, ha dolgozik, de ez a mai termelékenység mellett azt jelenti, hogy ösztönyszerűen rombolja az általa alkotott dolgokat, ennek jegyében születnek az eldobható termékek.

Ha megváltozna a szemléletünk, és kevesebbett dolgoznánk, ahelyett, hogy többet termelünk, akkor lenne jó és valóban életminőséget növelő tényező a termelékenység minél magasabb foka.

Akvyr 2013.01.22. 15:26:16

@rekszem: ez valóban így van. Régen ugye látástól vakulásig kellett dolgozni, aztán jöttek a szakszervezetek a 8 óra munka irányzattal, most pedig már annyian vagyunk, hogy ismét meg lehetne felezni - 4 órára. Elég arra gondolni, hogy míg 50 éve kellett 100 napszámos, aki két hónapig ásott, hogy kész legyen egy kilóméter út, ma meg ezt a munkát megcsinálja egy markolóskocsi két hét alatt. Rengeteg munka már csak azért létezik, hogy az embereknek legyen mit csinálni.

Bobby Newmark 2013.01.22. 15:27:44

@hot-spot: Hát igen, a tévedés belátásához agy kéne, a beismeréséhez meg gerinc. Látom nálad mindkettő hiányzik.

De mennyire jellemző már, hogy miután konkrétan rámutattam, hol és milyen hiányosságaid vannak, ahelyett, hogy a témában olvasgatnál, inkább az én hozzászólásaimat olvasgatod.
Ugyanennyi energiával már képben lehetnél.

De te megint úgy döntöttél, hogy inkább arrogáns seggfejként viselkedsz, és személyeskedsz.

A konfrontáció kerülése vagy keresése meg nem intelligencia kérdése. A konfrontációt kerülő embert más szóval úgy mondjuk, hogy gyáva.

Bobby Newmark 2013.01.22. 15:37:52

@hot-spot: Oh, hát ez aztán a brilliáns ötlet! Húszezer forintos alsógatya, millió forintos számítógép, milliárdos autó... De jó is lenne!

Bobby Newmark 2013.01.22. 15:40:02

@AzBence: A termálvíz hasznosítására sokkal hatékonyabb a német nyugdíjasok tökeit áztatni benne, a tőlük beszedett pénzből meg építeni új blokkot Paksra... :) :P

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 15:53:21

@Bobby Newmark: Legalább jobban megbecsülnéd az ócska alsógatyádat és nem dobnád a szemétbe mindjárt ha kilyukad,hanem oda adnád a 88 éves nejednek,hogy varrja meg.:)
Nem is értem,mi a szándékod ezzel a szemétkedéssel.Azt szeretnéd hogy rád figyeljek?Minek?
Vagy csak simán arról van szó,hogy otthon és a munkahelyeden egy kis csicska fasz vagy,és itt próbálod kiélni magadat?
Lehet hogy hülye vagyok,lehet hogy kevés a tudásom,lehet hogy igazad van,de az biztos,hogy a tűsarkú lakkcipőm sem törölném beléd,mert annyit sem érsz.Olyan vagy,mint egy ócska lemezjátszó,ami beakadt és mindig ugyan azt hajtogatja.Olvasd vissza saját magad.
Ömlik belőled a gyűlölet a megvetés és a kevélység.Csupa ótvaros emberi tulajdonság.
Nem a fórumozók tehetnek arról,hogy a műkörmös macád nem verte ki a farkadat és arról sem,hogy lehúzott,lelakott és elhagyott!
Szóval görgess vissza az arcodból inkább és ha nehezen is megy,próbálj meg emberként és nem egy állatként viselkedni!
Köcce!

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 15:56:00

Igen!
20 ezer ft-s alsógatya és milliárdos autó!
Pontosan ez kell az embereknek,hogy a vágyaik nehezen legyenek elérhetőek és tovább megtartsák tárgyaikat!
Ez lenne a megoldás!

Bobby Newmark 2013.01.22. 17:09:45

@hot-spot: Hogy minek, miért csinálom? Azért, hogy ne legyél ilyen arrogáns hülye, amit a topik elején előadtál. Tiszta emberbaráti szeretetből. Neked is jó, ha tudod, mikor beszélsz hülyeséget, csak nem értékeled a gesztust, hogy szóltam.

Meg hosszútávú cél, hogy ne kelljen hülyék közt élnem. Ez persze merő ábránd, de legalább úgy érzem, tettem valamit.

És egyébként abban kurvára tévedsz, hogy nem vagytok hibásak. Ha egyetlen okra akarjuk visszavezetni, akkor kijelenthető, hogy az ilyen hozzád, meg a posztolóhoz hasonló magabiztos hülyék miatt szar a világ.

Az meg, hogy én milyen vagyok, illetve, hogy _mit_látsz_belőlem_ itt a neten, az egy dolog. Ez teljesen szándékos, egyfajta imidzs, és én így érzem jól magam.
És te jól érzed magad ostobán?

Persze levonhatsz belőle következtetéseket, amik rendre mind helytelenek lesznek, így a sértéseid egyáltalán nem is ülnek. Többek közt ez a lényege a dolognak. A másik az, hogy ez egy menekülőút neked. Tudom, hogy igazam van. Tudod te is. De trágár vagyok, és magas lóról osztom, hogy megsértődhess, és elmenekülhess. Mert nagyon sokat elmond rólad, hogy az érvekkel foglalkozol, vagy a stílussal.
Így a lejárt lemez téma is kicsit rád hullik vissza. Tényleg ennyi mellébeszélés kell ahelyett, hogy "bocs, az tényleg hülyeség volt"?

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:13:42

Tényleg ennyi mellébeszélés kell ahelyett, hogy "bocs, az tényleg hülyeség volt"?
Válasz erre

Inkább megszülök egy neandervölgyit.

Bobby Newmark 2013.01.22. 17:28:24

@hot-spot: A kérdés természetesen költői volt, már rég bebizonyítottad, hogy ilyesmire képtelen vagy.

röhögő 2013.01.22. 17:30:44

@hot-spot: Tömény hülyeségeket beszélsz! Inkább szállj ki ebből! Egy cseppet értek az energetikához.
Ne is kezdjünk bele semmiféle vitába, mert láthatólag neked fogalmad sincs róla.
A hidegfúzió "ötlete" egy közismerten hibás mérésből adódik. A geotermikusból nem lesz földrengés, az ITER-ből nagyon soká lesz ipari technológia, gazdaságos még később. Az árapályra szór sem érdemes vesztegetni.

röhögő 2013.01.22. 17:32:42

@Bobby Newmark: Ugye milyen szar olyant győzködni aki az adott témában alapfogalmakkal nincs tisztában? :-))

röhögő 2013.01.22. 17:34:15

@hot-spot: Te meg egy seggfej vagy öcsi, aki a bulvárból veszi a tudományos ismereteit és itt erőlködik. :-))

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:39:09

@röhögő: Még a seggfej is jobb,mint egy okostojásnak,lenni.
Ha már lehet választani.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:41:15

Egy cseppet értek az energetikához.
Most végeztél a villanyszerelő szakon nyilván és szeretnéd a "tehetségedet" csillogtatni.
Hehehe.:)
Csak rajta te szakbarbár!SS

röhögő 2013.01.22. 17:42:44

@hot-spot: Szóval egy ismeretek nélkül okoskodó fantaszta, jobb mint egy a témában jártas aki helyreteszi a hülyéket? Nagyon is jellemző rád. :-))
Hülye vagy és még büszke is vagy rá.
Én jól érzem magam két egyetemi diplomával okostojásként. Az a szerencséd hogy pár "okostojást" már kitiltottak innen, mert szétalázták a bloggert.

röhögő 2013.01.22. 17:44:52

@hot-spot: Na akkor mesélj nekem az ITER-ről! Tudod, blanket, divertor, D+T hatáskeresztmetszet, küszöb energia, trícium újratermelés, ha már elővetted az ITER-t. :-))

röhögő 2013.01.22. 17:45:47

@hot-spot: Aha, most már szakbarbár vagyok, amikor rájössz, hogy ingoványra tévedtél. :-))

Bobby Newmark 2013.01.22. 17:46:48

@röhögő: Ez nem az a blog, ne vigyük el abba az irányba a beszélgetést, de ezt kikérem magamnak! :P

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:46:51

@röhögő: Én pedig jól érzem magam hülyén és büszkén.
Most mi a problémád konkrétan?
Az,hogy Dél-Franciaországban megépítik az ITER-t vagy az,hogy az USÁ-ban leállították a geotermikus energia felhasználását,miután bebizonyosodott hogy hatalmas földrengéseket váltott ki?
Ezek tények.
Szar dolog a tényekkel szembeszállni,valahol megértelek.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:48:52

@röhögő: Beledobunk egy elhasznált csizmát és egy egész város egész évi energiaellátását fedezi.Ez az ITER.
:)

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:51:02

Viccet félretéve én laikusként úgy tudom hogy nagy vonalakban kb hasonló mechanizmussal fog működni 20-30 év múlva talán kereskedelmi felhasználásra is jó lesz.Addig viszont úgy tudom szopó ágon vagyunk,ugyan is az energiahordozók fogynak és semmi új alternatíva nincs,illetve mindennel késésben van az emberiség.
Kb ennyi.

röhögő 2013.01.22. 17:53:21

@Bobby Newmark: Megértelek. :-))

@hot-spot: A problémám? A hideg fúzió emlegetése részedről megmutatta hova kell téged bekalibrálni. :-)) Képben vagy látom.
A geotermikus energia termelést csak szeizmikusan aktív területen lehet a földrengéssel gyanúba hozni.
Ott sem igazolt.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:55:02

A felmelegedésre készül mindenki,közben pedig a legnagyobb probléma a küszöbön van.Nem lesz energia, és ez nem 50 év múlva fog bekövetkezni.
Bármibe kezdenek,mindennel elkéstek már.

....mosoly,pukedlizés,integet....

scourgeofgod 2013.01.22. 17:58:29

Szólt a környezetvédő, majd beült a benzinfaló kocsijába, és egy órába telt, hogy a csúcsforgalomban végre hazaérjen. Sajnos elfelejtette a nagy sietségben lekapcsolni a villanyt a cégnél. Miután hazaért beállította a légkondicionálót, bekapcsolta a TV-t, mert éppen a kedvence csapata játszott, főzött egy levest a gáztűzhelyen, sütött egy halom kolbászt a kerti faszenes grillen a családnak, és nekiállt a számítógépen bepötyögni a következő napi igét a fenti témában. A cikk végeztével elégedetten dőlt hátra, hogy már megint elmondhatta a frankót.

hot-spot (törölt) 2013.01.22. 17:59:19

UI;
Részemről a legjobb megoldás az anyag és antianyag ütköztetése lenne,amennyiben az antianyagot nem előállítani kéne,hanem csak kilapátolni valahonnan.
Mondjuk röhögő fejében is sok lehet belőle.)

Off

biobender 2013.01.22. 20:02:38

@hot-spot: USÁ-ban leállították a geotermikus energia felhasználását,miután bebizonyosodott hogy hatalmas földrengéseket váltott ki?

Mikor volt az Usaban az ahatalmas foldrenges? Tenyek?

Bobby Newmark 2013.01.22. 21:33:56

@biobender: Erről én is hallottam, csak nem "az USAban", hanem konkrétan Közép-Nyugaton, és ott is azért, mert ott valami extrém geológiai formáció van, ami ha nagyon basztatják, összezuhanhat, de úgy, hogy valami métereket esne a terepszint, meg irdatlan földrengéseket okozna. Valami NatGeo műsorban láttam, de már nem nagyon vágom, ne vegyétek kézpénznek.

Ilyeneket találok most róla:
news.medill.northwestern.edu/chicago/news.aspx?id=177688
blog.fema.gov/2010/12/70-earthquake-in-midwest-planning-for.html

röhögő 2013.01.23. 04:49:19

@hot-spot: "antianyag" - Nyilván a szimmetria sértésről még nem hallottál. :-))

Bobby Newmark 2013.01.23. 08:34:38

@röhögő: Az valami olyan, hogy minden házi disznóra kell jusson egy mangalica? Vagy az sertés, nem sértés?
süti beállítások módosítása